Slovensko nie je v cukre sebestačné

Napriek veľkej reforme (2006/2007), je sektor cukru, spolu s mliečnym a vínnym sektorom, dodnes najviac regulovaný. Reforma umožnila posilniť pozície veľkým hráčom na trhu (napr. z Francúzska či Dánska). Na Slovensku zanikli dva zo štyroch posledných cukrovarov a produkčná kvóta sa znížila na 112 319,5 ton. Domáca výroba kryje spotrebu obyvateľstva len na 63 %.

Sektor s cukrom zamestnáva v SR podľa údajov zväzov približne 3 000 stálych pracovníkov. Na vidieku ide o pracovnú silu, ktorá by v súčasnosti ťažko našla uplatnenie niekde inde. Pestovanie cukrovej repy má dôležité miesto v osevnom postupe. Zhodli sa na tom predstavitelia MPRV SR počas rokovania so Zväzom pestovateľov cukrovej repy Slovenska, Slovenským cukrovarníckym spolkom a SPPK na pôde ministerstva.

Jedno z opatrení, ktoré zväzy navrhujú, je, aby sa v záujme zachovania výroby cukru v SR časť priamych platieb špecificky viazala na pestovanie cukrovej repy. Požiadavku zdôvodňujú faktom, že v posledných rokoch trhové ceny cukrovej repy nepokrývali výrobné náklady. Žiadajú zachovať osobitnú platbu na cukor do roku 2020 na úrovni rokov 2011 a 2012, t.j. 597,47 eur/ha (pokračovanie SAPS), resp. zahrnúť osobitnú platbu na cukor do platobných nárokov konkrétnych pestovateľov cukrovej repy. Podľa MPRV SR pestovatelia cukrovej repy dostávajú osobitnú platbu na cukor ako odviazanú platbu na základe deklarovanej výmery, na ktorej cukrovú repu pestovali v referenčnom roku. V súčasnosti cukrovú repu skutočne pestuje 163 poľnohospodárov, žiadateľov o osobitnú platbu na cukor, na 16 672 ha. Zvyšok poľnohospodárov poberá platbu, aj keď už cukrovú repu nepestuje. Na druhej strane, repa sa pestuje na približne 3 000 ha, na ktoré poľnohospodári nepoberajú osobitnú platbu. Hoci ešte nepadlo definitívne rozhodnutie o tom, či v záverečných fázach rokovaní o reforme SPP bude SR pri priamych platbách podporovať zachovanie SAPS, vrátane súčasných sektorových podpôr, a teda aj cukru, alebo sa rozhodne zaviesť platobné nároky s historickou zložkou, v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2012–2016, MPRV SR plánuje podporovať poľnohospodársku výrobu (zamestnanosť na vidieku).

Na stretnutí sa za ministerstvo zúčastnili:
Štátny tajomník MPRV SR Štefan Adam
GR Sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Zuzana Nouzovská
GR Sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Ján Vajs
GR Sekcie rozvoja vidieka MPRV SR Martin Barbarič

1. 3. 2013

Zdroj: MPRV SR