Snese se kukuřice a cukrovka?

Stále častější řazení cukrovky do osevního postupu s kukuřicí přináší řadu problémů.

Cukrovka se znovu stává velmi atraktivní plodinou. Díky tomu, že je vhodným substrátem pro výrobu bioplynu, je stále častěji zařazována do osevního postupu s kukuřicí. Zcela bez problémů se však rotace cukrovka a kukuřice neobejde.

Z agrotechnického hlediska je řazení cukrovky a kukuřice do osevního postupu velmi dobře možné. Zkušenosti z Bavorska však dokládají, že při pěstování kukuřice před cukrovkou je velmi vysoké nebezpečí infekce kořenomorkou (Rhizoctonia solani). Riziko se ještě zvyšuje při pěstování kukuřice na zrno.

Kromě toho není řada herbicidů do kukuřice cukrovkou snášena, takže volba herbicidů je značně omezena. Ke snížení rizika napadení a k vyloučení škod způsobených aplikací herbicidů se proto doporučuje před kukuřicí pěstovat pokud možno obiloviny. V osevním postupu sestaveném čistě pro energetické účely to může být např. GPS žito nebo GPS triticale. Také ječmen je velmi dobrou předplodinou pro cukrovku, protože umožňuje i pěstování meziplodin. Pokusy zde prokázaly řadu předností ředkve olejné, která redukuje riziko napadení kořenomorkou, optimálně kypří půdu a kromě toho velmi efektivně váže živiny z organických hnojiv. Je však třeba používat pouze odrůdy ředkve olejné s biologickou rezistencí vůči háďátkům, protože pěstováním cukrovky v tříletém cyklu lze očekávat rychlý vzestup populace těchto škůdců.

12. 2. 2013

Autor: Mgr. Dana Koubová
Zdroj: agronavigator.cz
dle Lehrke, U.: Vertragen sich Mais und Rübe? DLG Mitteilungen, 2013, č. 1, Saatgut Magazin, Januar 2013, s. 10–12.