Téměř 40 % veškeré produkce kukuřice v USA je určeno pro výrobu ethanolu!

USA jsou největším výrobcem, spotřebitelem a také největším exportérem zemědělských produktů na světě. Na celkové výměře 922 milionů akrů (373 milionů hektarů) zemědělské půdy, tedy na cca 1/3 území USA, hospodaří 2,4 miliony farmářů, tedy méně než 1 % obyvatelstva Spojených států. Ti vytvářejí něco mezi 2-3 % jejich HDP. Méně než polovinu (44 %) zemědělské půdy zde tvoří pole, téměř stejnou plochu zabírají pastviny a zbytek tvoří většinou lesy. Více jak polovinu farem tvoří rodinné farmy do velikosti 100 akrů (40 ha), farem větších než 2000 akrů (800 ha) jsou jen necelá 4 % a průměrná velikost americké farmy je tedy kolem 440 akrů (180 ha).

V roce 2012 americké zemědělství vyprodukovalo zboží za 299 miliard dolarů. Export zemědělských produktů a potravin vykazuje pozitivní obchodní bilanci (37 mld. USD), podle ananýz amerického Ministerstva zemědělství (US Department of Agriculture, www.usda.gov) mají na tento trend vliv i podepsné FTA s Panamou, Kolumbií a Jižní Koreou (příjmy ve výši 2,3 mld. USD a podpora téměř 20 tis. pracovních příležitostí). V loňském roce byly vyvezeny zemědělské produkty za 136 miliardy dolarů (nepatrný nárůst oproti roku 2011), dovoz dosáhl 99 miliard dolarů (nárůst o 17 %), zemědělský zahraniční obchod tak skončil přebytkem cca 37 miliard dolarů. Na vývozu se nejvíce podílejí masné produkty, živočišné tuky, rýže, sojové boby, ovoce a ořechy, zelenina a bavlna. V dovozu převládají živá zvířata a masné produkty (kromě hovězího), ovocné šťávy a ořechy, zeleninové konzervy, víno a sladové nápoje, káva a kakao.

Trendem posledních let je pěstování plodin za účelem výroby ethanolu jakožto příměsi do paliv pro automobily. Hlavním zdrojem pro výrobu ethanolu je v USA kukuřice. Téměř 40 % veškeré produkce kukuřice v USA je určeno pro výrobu ethanolu. Tento fakt je často kritizován jako faktor zvyšující ceny surovin i následně potravin.

9. 4. 2013

Zdroj: Biom CZ dle EnviWeb