Cena bílého cukru může vyrazit nahoru

Učebnicovou situaci technické analýzy ukazuje trh s cukrem. Od 15. března cena cukru rychle klesala až na hranici supportu, jak je vidět na grafu. Následně na tomto supportu cena nabídla svícovou formaci tzv. Doji. Je to formace, která zastavuje a otáčí předešlý trend. Na tomto základě je tedy možný návrat ceny cukru k růstu. Bílý cukr se obchoduje na burze London International Futures & Options Exchange (LIFFE Commodities). Aktuální cena futures kontraktu s dodáním v květnu je 507 USD za tunu.

Graf: Denní graf ceny bílého cukru v USD za tunu upravená o efekt rolování (Zdroj:CSI)
4. 4. 2013

Autor: Petr Habiger
Zdroj: Colosseum a. s.


NA TUTO ZPRÁVU SE MŮŽE VZTAHOVAT VYHLÁŠKA Č. 114/2006 SB., O POCTIVÉ PREZENTACI INVESTIČNÍCH DOPORUČENÍ. V TÉTO ZPRÁVĚ JE UVEDENA OSOBA, KTERÁ PRO SPOLEČNOST TUTO ZPRÁVU VYTVOŘILA NEBO PŘIPRAVILA. SPRÁVNÍM ÚŘADEM, KTERÝ NAD SPOLEČNOSTÍ VYKONÁVÁ DOZOR, JE ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. DLE NÁZORU SPOLEČNOSTI NEEXISTUJÍ OKOLNOSTI, KTERÉ BY MOHLY NARUŠIT OBJEKTIVITU TÉTO ZPRÁVY. ODMĚNA OSOB, KTERÉ SE PODÍLELY NA TVORBĚ TÉTO ZPRÁVY, NENÍ ODVOZENA OD OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. PŘÍPADNÝ STŘET ZÁJMŮ VE VZTAHU K TÉTO ZPRÁVĚ JE UPRAVEN VNITŘNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOSTI.
VÝSLEDKY MINULÉHO OBDOBÍ NEJSOU ŽÁDNOU ZÁRUKOU PRO BUDOUCÍ VÝVOJ. OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH JE RIZIKOVÉ. MOŽNOST ZTRÁTY NELZE VYLOUČIT A KAŽDÝ OBCHOD JE SPOJEN S URČITÝM RIZIKEM. DŘÍVE, NEŽ SE ROZHODNETE INVESTOVAT, SI PŘEČTĚTE POUČENÍ O RIZICÍCH.