Ukončení cukerných kvót se blíží

Konec cukerných kvót je na dohled. Od 1. října 2017 éra regulace trhu s cukrem skončí, vystřídá ji liberalizace. Společná organizace trhu (SOT) s cukrem, jejíž mechanismy pěstování cukrové řepy a výrobu cukru ovlivňovaly, však nezaniká. Trvá i po 1. říjnu, ale ve značně redukované formě.


Po třináct let od vstupu do EU byl u nás trh s cukrem regulován cukernými kvótami. Jaké novinky pěstitele cukrové řepy a cukrovarnické podniky čekají?

Základní změnou od 1. října 2017 je ukončení produkční kvóty, která představovala pro ČR 372 459,207 tun a rozdělena byla mezi pět cukrovarnických podniků. Nyní nastane období neregulované výroby cukru v EU i vývozu do třetích zemí. Cukrovarnické podniky už nebudou platit výrobní dávku z cukru (12 EUR/t) a přestane platit stanovená minimální cena cukrové řepy (26,29 EUR/t), kterou byl doposud pěstitel „chráněn“. Končí režim nadkvótového cukru, který stanovil, jak lze naložit s „přebytečným“ cukrem. Co se týče vývozu cukru do třetích zemí, množstevní omezení vývozu nadkvótového cukru přestává platit. Ostatní mezinárodní dohody se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Cukerné kvóty, ale i ostatní nástroje související s trhem s cukrem, jako poskytování dotací pěstitelům cukrové řepy nebo vydávání dovozních a vývozních licencí, administruje v ČR Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Je třeba upozornit, že po 1. říjnu zůstanou v platnosti některé povinnosti. Jednoduše řečeno, „na staré věci platí starý metr a na nové věci nový“. Stále bude nutné podávat hlášení o dodávkách, zpracování průmyslového cukru a doložení dokladů prokazující vývoz cukru do třetích zemí z hospodářského roku 2016/2017. SZIF může nadále provádět u výrobce cukru, bioethanolu nebo isoglukózy kontroly a udělovat sankce za neplnění podmínek stanovených legislativou EU. Hlášení, která se týkají hospodářského roku 2016/17 a předchozích let, musí být podána podle předpisů platných pro tyto roky.

I po 1. říjnu budou mít výrobci cukru, bioethanolu a isoglukózy povinnost podávat SZIF informace o cenách, produkci a sklizni, a to z důvodu sledovaní situace na trhu. Evropská komise bude údaje z jednotlivých států vyhodnocovat, a pokud by došlo k narušení situace na trhu s cukrem, může přijmout adekvátní opatření ke stabilizaci.

Stále zůstává, že u dovozu cukru je snížené dovozní clo přiznáváno při preferenčním dovozu na základě důkazu o původu. Platí vybrané dovozní kvóty i povinnost předkládání dovozních licencí.

SZIF je připraven být nadále všem stávajícím i budoucím výrobcům a pěstitelům partnerem. Celý nový režim je popsán v dokumentu „Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy pro období po ukončení kvót“, který je k dispozici na www.szif.cz.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.

Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF
TISKOVÁ ZPRÁVA SZIF, 27. 9. 2017