Setkání dodavatelů cukrové řepy Moravskoslezských cukrovarů

Ve dnech 22. a 23. 2. 2017 se uskutečnilo již tradiční setkání dodavatelů cukrové řepy a spolupracujících firem v Horském hotelu Soláň ve Velkých Karlovicích, tzv. 22. Cukrovarnických dnů Moravskoslezských cukrovarů, a.s. Programem dvoudenního pracovního setkání bylo vyhodnocení kampaně 2016/2017, prezentace firem dodávajících osiva, firem dodávající chemické přípravky na ochranu cukrovky a její výživu, firem dodávající mechanizační vybavení při pěstování cukrové řepy a v neposlední řadě i obeznámení se změnami, které nastanou v nové kampani 2017/2018. Akce se účastnilo více než 80 % pěstitelů z rajonů obou cukrovarů společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s.

Ing. Jiří Sedliský
Moravskoslezské cukrovary, a.s.

27. 2. 2017