Ke konci kampaně v České republice

Kampaň 2016/2017 bude v České republice rekordní. Zpracováno bylo zhruba 5 mil. t cukrové řepy, prům. výnos polarizačního cukru přesáhne 12 t/ha a výnos bílého cukru 11 t/ha. Podle odhadů by se množství cukru vyrobené v českých cukrovarech mohlo pohybovat až okolo 620 tis. t, po odečtení cukru vyrobeného pro zahraniční subjekty by produkce České republiky mohla dosahovat přibližně 595 tis. t cukru. Takovým výsledkem by překonala předchozích třicet kampaní, tedy i poslední kampaně v 80. letech.
V uplynulé kampani jako první ukončil 20. 12. 2016 zpracování řepy cukrovar v Prosenicích po 79 dnech kampaně. Litovelská cukrovarna ukončila zpracování řepy 31. 12., s dvoudenní dovářkou pak zde trvala kampaň 96 dnů. Ve společnosti Tereos TTD byla kampaň ukončena 10. 1. v Dobrovici a o den dříve v Českém Meziříčí, trvala tak 117 (resp. 116) dnů. Jako další ukončil zpracování řepy po 130 dnech cukrovar v Opavě, a to 15. 1. Následoval jej 20. 1. cukrovar ve Vrbátkách s kampaní trvající 128 dnů. Poslední ukončil 1. 2. zpracování řepy cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou, kampaň zde trvala 138 dnů. Zpracování řepy bylo v České republice zahájeno 8. 9. 2016 v opavském cukrovaru a ukončeno 1. 2. 2017 v Hrušovanech nad Jevišovkou. Celkem tak uplynulá kampaň (zpracování řepy) v ČR trvala 147 dnů.