MariboHilleshög – nové jméno v cukrové řepě

MariboHilleshög je nové jméno v globálním trhu s osivem cukrové řepy. Skupina DLF, světová osivářská společnost se sídlem v Dánsku a 1150 zaměstnanci ve 20 zemích světa, převzala obchod s osivem cukrové řepy firmy Syngenta, včetně firmy Maribo Seed, s platností od 1. října 2017.

DLF tak přivítala 300 zasvěcených a kvalifikovaných zaměstnanců do své nové firmy MariboHilleshög, která zůstane oddělenou obchodní jednotkou v rámci DLF, se zaměřením na cukrovku ve více než 30 zemích světa. Nová firma MariboHilleshög kombinuje dvě známé tradiční osivářské značky v cukrové řepě, Maribo Seed a Hilleshög, které byly a jsou široce známé.

DLF touto akvizicí konsolidovala svou firemní základnu a osivo cukrové řepy se velmi hodí do jejich produktového portfolia. Cukrová řepa je plodinou s velmi vysokou užitnou a technologickou hodnotou, a to umožňuje DLF významně přispět v celém řetězci produkce osiva od šlechtění, výrobě osiva, marketingu a prodeji.

DLF se tímto zavazuje k pokračujícímu vývoji nových, lepších odrůd cukrové řepy, které by optimalizovaly produkci cukru a zabezpečily její vyšší ziskovost. Aktivity spojené se šlechtěním cukrovky budou mít své centrum v MariboHilleshög AB v Landskroně ve Švédsku. Produkce osiva, marketing a obchod budou mít svou základnu a centrum v Holeby v Dánsku. Zde už byly provedeny a připravují se další významné investice k zabezpečení rozšířené produkce osiva cukrovky.

Vlastní množení osiva cukrovky se bude dále odehrávát ve Francii a Itálii. V USA bude probíhat množení osiva ve státě Oregon. Zpracování osiva, marketing a prodej bude v Longmontu ve státě Colorado.

Touto akvizicí chce firma DLF vyslat jasný signál cukrovarnickému průmyslu, pěstitelům a dalším zainteresovaným organizacím, že považuje produkci osiva cukrové řepy za strategickou oblast s velmi vysokým potenciálem a těší se na spolupráci se všemi, kteří v této oblasti cukrovarnictví a pěstování cukrovky působí.

MariboHilleshög, 20. 10. 2017