Otevřený dopis ministra zemědělství ČR

Vážené pěstitelky a pěstitelé cukrové řepy,
dovoluji si Vás touto formou oslovit právě v době, kdy vrcholí řepná kampaň, a připravují se smlouvy ke kampani nové. Jde o zlomový rok, protože v říjnu skončí cukerní kvóty a nově se již vyprodukovaný cukr bude prodávat v liberalizovaném tržním prostředí.

České a moravskoslezské řepařství do něj vstupuje připraveno. Jsem rád, že se v loňském roce podařilo uzavřít Mezioborovou dohodu, která nastavila základní body vašich vzájemných vztahů s cukrovary. Historie našeho řepařství je úctyhodná, naši pěstitelé vždy patřili mezi evropskou špičku a hodnotím-li letošní odhady výnosů, musím konstatovat, že jsou velice slibné. Cukrová řepa je naší nejpěstovanější okopaninou, obohacuje osevní postup na našich polích, její přínosy ve zpřístupnění živin ze spodních vrstev ornice a ponechání chrástu jsou pro pole jedinečné.

Podporuji pěstování cukrovky na českých polích a chtěl bych Vás vyzvat, pokud ještě váháte, k tomu, abyste se k řepě vrátili a začali ji opět pěstovat. Z rozhovorů se zástupci cukrovarů jak v Čechách, tak i na Moravě a ve Slezsku vím, že stále shánějí pěstitele a mají zájem o rozšíření pěstebních ploch.

Nebudu Vám slibovat skvělou budoucnost, protože ceny cukru neovlivním, co však ovlivnit mohu, jsou podmínky, které nastavuje Ministerstvo zemědělství. Již dva roky jsou Vám vypláceny v rámci přímých plateb tzv. dobrovolné vázané platby na citlivou komoditu, což je platba, která má do roku 2020 stabilizovat pěstování cukrové řepy. Hodláme v této platbě pokračovat do již zmiňovaného roku 2020 ve stejné výši. Další podporou ze strany MZe jsou investice do cukrové řepy formou investic v Programu rozvoje venkova, kdy pěstitelé cukrové řepy v minulém kole dostali při investicích do cukrové řepy body navíc. V neposlední řadě se snažíme o podporu nepotravinářského využití vedlejších produktů při výrobě cukru.

Jsem si vědom, že mnoho z Vás má z příchodu liberálního tržního prostředí obavy, aby se neopakovala situace jako např. u mléka. Chci Vás však ujistit, že již proběhlo několik jednání na úrovni Rady ministrů zemědělství EU, na kterých jsme se shodli, že uděláme vše pro to, aby trh s cukrem zůstal stabilní. Budu situaci v sektoru cukrovky a cukru i nadále sledovat a v případě potřeby reagovat.

Do budoucna vidím příležitosti pro zlepšení rentability pěstování cukrové řepy ve využití moderních technologií jak na polích, tak i v cukrovarech. Existují zde možnosti pro lepší zhodnocení vedlejších produktů při výrobě cukru a snad i nové investice v tomto segmentu. Zcela jistě bude důležitou roli hrát i to, že pěstování řepy v ČR je v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

Rád bych Vás tedy závěrem vyzval k rozšíření ploch s cukrovou řepou jak na polích v Čechách, tak i na moravských a slezských lánech.


Váš ministr zemědělství
Marian Jurečka