Ke kampani 2007/2008


Cukrovarnická kampaň byla v České republice byla zahájena v polovině září. Z výměry cukrovky kolem 55 tis. ha (řepa na výrobu cukru i bioetanolu) se předpokládá, že bude zpracováno 2,65 mil. t řepy na cukr. V některých oblastech bylo možné nalézt extrémně nízké výnosy (40 t/ha), v některých naopak vysoké, dosahující 75 t/ha, průměrný výnos cukrovky se odhaduje kolem 60 t/ha. Na začátku kampaně se cukernatost pohybovala mezi 16,0 až 17,5 %, což je asi o 1,5 % méně než v loňském roce ve stejném období, ale s vyšší hmotností kořene. Reálný je předpoklad, že průměrná cukernatost za kampaň 2007/08 dosáhne asi 17,0 %.

Letos zpracová řepu 7 závodů pěti společností (loni bylo v provozu 11 cukrovarů). Celková zpracovatelská kapacita se snížila na 34 tis. t/d (z loňské 44 tis. t/d), ale průměrná kapacita jednoho závodu se zvýšila ze 4 000 na 4 860 t/d.

Jako první byla zahájena kampaň již tradičně v Moravskoslezských cukrovarech v Opavě (17. 9. 2007), jako další zahájil zpracování cukrovar Prosenice (18. 9.), následovaly Dobrovice (19. 9.), Vrbátky (24. 9.), České Meziříčí (26. 9.), Litovel (1. 10.) a Hrušovany (5. 10.).

Pro doplnění uvádíme informaci ze Slovenska, kde byly uvedeny do provozu dva závody – Sereď (po rozsáhlé rekonstrukci příjmu řepy a epurace 17. 9.) a Trenčianská Teplá (20. 9.). Řepa měla v počátcích kampaně nižší nejen cukernatost (16,0 až 16,5 %), ale i technologickou kvalitu, ve srovnání s předešlými dvěma lety.
redakce LCaŘ