VÝROBA CUKRU NA SLOVENSKU

Níže uvedené údaje o výrobě cukru ve Slovenské republice jsou zpracovány na základě podkladů Slovenského cukrovarnického spolku.

  Parameter 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07
  Výroba cukru (t) 139 812* 135 303* 101 846* 125 935 205 407
  Spracovaná cukrová repa (t) 1 019 083* 904 775* 669 601* 901 198 1 402 881
  Počet pestovatežov 187 180 152 225 355
  Zberová plocha (ha) 16 874 15 887 11 030 18 913 27 492
  Výmera na pestovateža (ha) 90,20 88,26 72,57 84,05 77,44
  Priem. úroda cukrovej repy (t/ha) 60,98 56,95 60,71 47,64 51,03
  Polarizačný cukor (t/ha) 9,64 9,62 10,63 7,71 8,78
  Biely cukor (t/ha) 8,29 8,52 9,23 6,66 7,47
  Výažnos cukru (%) 86,00 88,56 86,80 96,28 85,12
  Cukornatos (%) 15,82 16,89 17,51 16,19 17,20
  Celková denná sprac. kapacita (t/d) 9 174 9 310 9 310 9 000 14 700
  Priem. denná sprac. kapacita (t/d) 4 587 4 655 4 655 4 500 4 900
* Z cukrovej repy vypestovanej na Slovensku

  Parameter 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01
  Výroba cukru (t) 263 767 233 004 164 932 183 692 176 191 128 790
  Sprac. cukrová repa (t) 1 872 718 1 596 100 1 213 233 1 428 667 1 370 325 992 278
  Počet pestovatežov 387 412 472 470 517 620
  Zberová plocha (ha) 32 263 34 215 31 594 30 497 31 616 30 535
  Výmera na pestovateža (ha) 83,00 83,00 67,07 64,89 61,15 49,25
  Úroda cukrovej repy (t/ha) 58,04 46,65 38,40 47,19 43,34 32,50
  Polarizačný cukor (t/ha) 9,63 8,10 6,35 7,27 6,65 5,08
  Biely cukor (t/ha) 8,18 6,81 5,22 6,07 5,57 4,21
  Výažnos cukru (%) 84,42 84,07 82,20 83,35 83,76 83,15
  Cukornatos (%) 16,70 17,36 16,54 15,40 15,34 15,61
  Celková sprac. kapacita (t/d) 17 100 16 286 15 096 15 447 16 227 15 598
  Priem. sprac. kapacita (t/d) 4 275 3 220 3 020 3 089 3 245 3 120
Vývoj kvót v SR (t)

  Parameter Slovenské cukrovary s.r.o. Považský cukor a.s. Eastern Sugar a.s. Slovenská republika
  Pôvodná kvóta 2006 56 671 80 628 70 133 207 432
  Odovzdanie kvóty 2007 0 0 70 133 70 133
  Nákup dodatečnej kvóty 2 732 5 872,5 0 8 604,5
  Kvóta v hosp. roce 2007/08 59 403 86 500,5 0 145 903,5
  1. krok restrukturalizace 5 941 9 077 0 15 018
  2. krok restrukturalizace 9 621 8 945 0 18 566
  Zníženie kvóty spolu 15 562 18 022 0 33 584
  Kvóta SR po restrukturalizácii 43 841 68 478,5 0 112 319,5


   hlavní stránka     redakce     z historie     pro autory     ceník inzerce     předplatné     web-adresář     2008     2009     2010     2011     2012