Česká republika má platit společnosti Eastern Sugar B.V.


Společnost Eastern Sugar B.V., uspěla u arbitráže se stížností na Českou republiku. Společnost se cítila být diskriminována při přidělování kvót v roce 2003, kdy vláda ČR přijala novelu nařízení vlády o rozdělení kvót na výrobu cukru. Produkční kvóta Eastern Sugar ČR byla tehdy snížena o 30 %, na rozdíl od ostatních výrobců cukru u nás. Podle Eastern Sugar tím vláda ČR nepříznivě ovlivnila investici společnosti ve výši 1,5 miliardy korun a porušila tak dohodu o ochraně investic. Podle zástupců Eastern Sugar vláda zároveň nedokázala zabránit nelegálním dovozům cukru.

Samotná arbitráž začala v roce 2004. Eastern Sugar původně odhadla utrpěnou škodu na 100 mil. EURO, tedy asi 2,8 mld. Kč, částka, kterou nakonec žádala, se ale blížila 109 mil. EURO, tedy 3 mld. Kč.

Tiskový mluvčí Ministerstva financí ČR, Ondřej Jakob, k rozhodnutí arbitráže uvedl, že Česká republika uspěla v 70 % své obrany, Eastern Sugar pak uspěl asi s 30 % nároků. Podle toho se mají strany sporu podílet na úhradě nákladů řízení: Eastern Sugar je povinen České republice nahradit 70 % nákladů řízení a naopak ČR je povinna nahradit společnosti 30 % jejích nákladů.
Ministerstvo financí – vzhledem k objemnosti rozhodnutí a krátkému časovému odstupu od jeho obdržení – rozhodnutí arbitráže v současné době analyzuje a na základě doporučení svých právních zástupců zvolí další postup," doplnil Ondřej Jakob.