Biopaliva až od roku 2008


Vláda schválila novelu zákona o ochraně ovzduší, podle níž by se měla biopaliva (metylester řepkového oleje a agroetanol) v ČR povinně přidávat do benzinu a nafty až od roku 2008. To je o půl roku později, než se doposud počítalo. Podle návrhu má být přimíchávání objemové, kdy subjekty dodávající pohonné hmoty musejí z celkové dodávky nahradit stanovený podíl biopalivy. Vláda původně chtěla, aby se plošně do každého litru pohonných hmotpřidávaly přesně 2 % biosložky. To by však odporovalo evropským směrnicím, neboť stát prý nesmí striktně nařizovat podnikatelům, jak mají paliva míchat. Podle současného návrhu musí distributoři tento objem bio-složky vykázat z celkové dodávky za určité období. Někdy tedy dodají benzin zcela čistý, jindy s různým podílem lihu.
Ještě není dořešena kontrola, protože ta bude u tohoto systému obtížná. V roce 2008 by měl podíl biosložek v pohonných hmotách činit min. 2 %, v roce 2009 pak min. 3,5 %.