Eastern Sugar musí začít bourat své cukrovary


Společnost Eastern Sugar ČR oznámila, že začne v nejbližších dnech bourat své cukrovary v Hrochově Týnci, Němčicích a Kojetíně.

Státní zemědělský intervenční fond zamítl v květnu žádost Eastern Sugar na úpravu restrukturalizačního plánu, která by společnosti umožnila cukrovary prodat. V restrukturalizačním plánu se firma dobrovolně zavázala, že cukrovary zlikviduje. Protože však nalezla zájemce o areály svých cukrovarů, kteří chtěli závody využít k dalšímu podnikání, zažádala o jeho změnu. Proti květnovému rozhodnutí SZIF se společnost Eastern Sugar odvolala. Na základě platného plánu však musí zahájit začátkem července přípravu úplné demolice areálů tak, aby mohla být ukončena do konce roku 2008.

"Postup úřadů státní správy bohužel znemožňuje rychlé převedení areálů na nový subjekt, který by co nejrychleji mohl zahájit další podnikatelské aktivity, které by zachovaly zaměstnanost v těchto ekonomicky slabých regionech. Domníváme se, že rozhodnutí SZIF není v souladu s legislativou EU, neboť například v Maďarsku byla schválena přeměna uzavřeného cukrovaru v Kabě na výrobu bioetanolu při zachování plné restrukturalizační podpory," uvedl k tomu generální ředitel Eastern Sugar Štěpán Hodač.


4. července 2007