Vyjádření SZIF k nároku společnosti Eastern Sugar ČR, a.s.


Společnost Eastern Sugar Česká republika a.s. uplatnila nárok na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., která jí měla údajně vzniknout přidělováním produkčních kvót cukru v roce 2003.

O nároku rozhoduje podle zákona Ministerstvo zemědělství ČR, které má šest měsíců na posouzení nároku a rozhodnutí o něm. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) postupoval při přidělování kvót v roce 2003 podle pravidel stanovených v tehdy platném nařízení vlády č. 114/2001 Sb.


13. července 2007


Vilém Frček, tiskové oddělení SZIF