ODRŮDY CUKROVKY REGISTROVANÉ V ROCE 2007

Loňský rok byl nejen pro cukrovku rokem plným zvratů, ale i rozmarů počasí. Zima byla velmi dlouhá, což neumožňovalo včasnou jarní přípravu a setí registračních pokusů cukrovky. Z tohoto důvodu bylo na všech pěti lokalitách (Žatec, Čáslav, Sedlec, Věrovany a Pusté Jakartice) posunuto setí až do poslední dekády dubna. Ani po zasetí se počasí neumoudřilo. Střídalo se období chladu a deště s extrémně vysokými teplotami beze srážek, což bylo hlavní příčinou zrušení lokality Žatec, a tím nezařazení do závěrečného zpracování. Na ostatních lokalitách se porosty cukrovky vyrovnaly s rozmary počasí lépe, ale i tak byl patrný pokles výnosu bulev. Na lokalitě Pusté Jakartice byl výnos z parcely oproti zbývajícím lokalitám až o 18 kg nižší. Cukernatost byla naopak na této lokalitě nejvyšší (20,6 %).
Pokusy jsou již tradičně zakládány ve dvou systémech pěstování – s fungicidním ošetřením proti komplexu listových skvrnitostí a bez ošetření. Odrůdy jsou registrovány na základě dosažených hodnot indexu v prvním i druhém systému pěstování. V letošním roce byla průměrná hodnota indexu, dosažená po tříletém zkoušení, stanovena na 102,5 u ošetřené varianty a 102,0 u varianty neošetřené. U odrůd se speciální tolerancí (k rhizoctonii) byla hodnota nižší, pouze 100,1 (po třech letech zkoušení) a 101,0 (po dvouletém zkoušení) na průměr kontrolních odrůd se speciální tolerancí. V letošním roce Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ na základě dosažených výsledků rozhodl o registraci 8 odrůd cukrovky. Jelikož podle § 26 zákona č.219/2003 Sb. je jednou z podmínek registrace i vyhovující název odrůdy, nemohl ÚKZÚZ prozatím registrovat 3 odrůdy (STRU 2511, DS 8033 a FD CR 02). Tyto odrůdy, pokud bude schválen jejich název, by mohly být registrovány do poloviny roku.
Sortiment odrůd cukrovky tak bude v letošním roce rozšířen o další kvalitní odrůdy (všechny odrůdy mají minimálně toleranci k rizománii). Záleží tedy již jen na pěstitelích, aby výběrem vhodné odrůdy, při splnění všech agrotechnických a agrochemických opatření, zajistili vysokou návratnost investovaných nákladů.a) Odrůdy tolerantní k rizománii

ESPERANZA

Esperanza je diploidní odrůda od firmy KWS, NV typu. Má vzpřímené až polovzpřímené postavení listové růžice, kuželovitý kořen s hladkým povrchem a se středně hlubokou rovnou rýhou. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu a středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.
V systému pěstování bez fungicidního ošetření byl výnos kořene a rafinády vysoký až velmi vysoký, cukernatost a výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká a výnos polarizačního cukru vysoký. Obsah popelovin byl středně vysoký a obsah škodlivého dusíku nízký.
V systému pěstování s fungicidním ošetřením byl dosažený výnos kořene a rafinády vysoký až velmi vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký a výtěžnost rafinády středně vysoká. Obsah popelovin byl nízký až středně vysoký a obsah škodlivého dusíku velmi nízký. Odrůda je vhodná k pozdní sklizni.


FESTINA

Festina je diploidní odrůda N typu, kterou v ČR zastupuje firma VP AGRO, spol.s r.o. , má vzpřímené až polovzpřímené postavení listové růžice, kuželovitý kořen s rýhou středně hlubokou spirálovitou. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu a méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí. V systému pěstování bez fungicidního ošetření i s fungicidním ošetřením dosáhla vysokého výnosu kořene, polarizačního cukru a rafinády, středně vysoké cukernatosti a výtěžnosti rafinády. Obsah popelovin je v obou systémech středně vysoký a obsah škodlivého dusíku je středně vysoký až vysoký v systému bez ošetření a nízký až středně vysoký u systému s ošetřením. Odrůda je vhodná ke středně pozdní sklizni.


LUCATA

Diploidní odrůdu Lucatu N typu, v ČR zastupuje firma Syngenta Czech s.r.o. Má klínovitý kořen se středně hlubokou rovnou rýhou a vzpřímené až polovzpřímené postavení listové růžice. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu a středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí. V systému pěstování bez fungicidního ošetření dosáhla vysokého výnosu kořene, polarizačního cukru i rafinády, cukernatost a výtěžnost rafinády byla středně vysoká. Obsah popelovin je vysoký až velmi vysoký a obsah škodlivého dusíku středně vysoký až vysoký. V systému pěstování s fungicidním ošetřením byl výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru a výnos rafinády středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká. Obsah popelovin je vysoký a obsah škodlivého dusíku středně vysoký až vysoký. Odrůda je vhodná ke středně pozdní sklizni.


b) Odrůdy s kombinovanou tolerancí

PIRANHA

Piranha, diploidní odrůda NV typu s kombinovanou tolerancí proti rizománii a rhizoctonii, zastoupena v ČR firmou SESVANDERHAVE International B.V., má polovzpřímené postavení listové růžice, kořen hladký klínovitý se středně hlubokou rovnou rýhou. Odrůda je středně odolná až odolná proti vybíhání do květu a méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí a je vhodná k pozdní sklizni. V systému pěstování bez fungicidního ošetření, v rámci sortimentu odrůd se speciální tolerancí, byl výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost a výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru a rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký a obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký. V systému pěstování s fungicidním ošetřením, v rámci sortimentu odrůd se speciální tolerancí, byl výnos kořene a polarizačního cukru vysoký, cukernatost středně vysoká, výtěžnost rafinády také středně vysoká a výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký a obsah škodlivého dusíku středně vysoký až vysoký.


PROTECTA

Diploidní odrůda Protekta, s kombinovanou tolerancí proti rizománii, cerkosporióze a rhizoctonii, má vzpřímené až polovzpřímené postavení listové růžice, kořen klínovitý se středně hlubokou rovnou rýhou a hladkým povrchem. Odrůda je středně proti vybíhání do květu a středně odolná až odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí. Je v ČR zastoupena firmou Syngenta Czech s.r.o., je normálního typu, vhodná ke středně pozdní sklizní. V systému pěstování bez fungicidního ošetření, v rámci sortimentu odrůd se speciální tolerancí, dosáhla nízkého až středně vysokého výnosu kořene, středně vysoké až vysoké cukernatosti, středně vysokého výnosu polarizačního cukru a rafinády a středně vysoké až vysoké výtěžnosti rafinády. Obsah popelovin je nízký až středně vysoký a obsah škodlivého dusíku středně vysoký. V systému pěstování s fungicidním ošetřením, v rámci sortimentu odrůd se speciální tolerancí, byl výnos kořene i rafinády nízký až středně vysoký, cukernatost, výnos polarizačního cukru a výtěžnost rafinády středně vysoká. Obsah popelovin je středně vysoký a obsah škodlivého dusíku velmi vysoký.


ÚKZÚZ, NOÚ, únor 2007