Evropský cukerní sektor vyzývá Komisi k výjimečným opatřením v souvislosti s COVID-19

Organizace zastupující evropský cukerní sektor – CIBE a CEFS – zaslaly v pátek 20. 3. dopis komisaři pro zemědělství Januszovi Wojciechowskému. V dopise podepsaném vedením výkonných složek, Elisabeth Lacoste, tajemnicí CIBE, a Marie-Christine Ribera, generální ředitelkou CEFS, zádají Evropskou komisi, aby byla připravena zahájit všechna potřebná opatření k podpoře sektoru a zabránila tak dalším poklesům ceny cukru v Evropě při pandemii COVID-19. Uvádějí, že tato opatření jsou rozhodující pro zachování 360 000 pracovních míst souvisejících s evropskou výrobou cukru, z nichž 80 % je umístěno ve venkovských oblastech a dává obživu 123 000 pěstitelů cukrové řepy.

Zdůraznily, že světové ceny surového cukru klesly na 18měsíční minimum a tento nebezpečný vývoj cen probíhá spolu s globálním oslabováním cen ropy, měn na ostatních spojených trzích a sazbami za velkoobjemovou přepravu. Evropští pěstitelé cukrové řepy a výrobci cukru v této bezprecedentní krizi mají své závazky a odvětví je připraveno transformovat svou výrobu lihu z palivového na farmaceutický ethanol. Zástupci sektoru podporují úsilí Komise o podporu přepravy zboží v rámci jednotného trhu a zdůrazňují, že cukr vždy byl „nezbytnou potravinou, pro kterou je pokračující přeshraniční dodávka zásadní“. V pětistránkové podrobné technické poznámce připojené k dopisu poukazují na prudký, náhlý pokles cen komodity, který změnil pozitivní vývoj na světovém trhu s cukrem. K poklesu dochází v době, kdy se cena cukru zotavovala v důsledku deficitu světové produkce v současném hospodářském roce. Nyní, po třech letech krize v cukerním sektoru, tak pro producenty cukrové řepy a cukru v EU mizí naděje na zlepšení situace.

23. 3. 2020