Cukrovar Zvoleněves

Kromě 7 řepných cukrovarů produkuje v Česku cukr (od listopadu 2015) rafinací třtinové suroviny také cukrovar ve Zvoleněvsi. V roce 2019 zde výroba rafinovaného cukru dosáhla 15 tis. t, uvedl Daniel Spencer, jednatel ED&F Man Ingredients, s.r.o. Doplnil také, že společnost plánuje množství vyráběného rafinovaného cukru v roce 2020 zvýšit, a proto investuje do nového skladu konečných produktů, laboratoře i filtrace (další kalolis). V prosinci 2019 byla zprovozněna nová kontinuální odstředivka. Společnost zaměstnává téměř sto stálých pracovníků a vyrábí široký sortiment biocukru, který je certifikován podle pravidel EU i USA, a také jako košer, halal i Fairtrade. S využitím vlastní melasy společnost vyrábí ve svém lihovaru také rum (bio, Fairtrade a košer), prodávaný na evropském trhu. Závod ve Zvoleněvsi dováží surový cukr od dodavatelů z tradičních regionů v Karibiku a Jižní Americe, nebo z Indie. Surovinu přepracovává podle upraveného rafinačního schématu s využitím minimálního strojního zařízení umožňujícího etapovou rafinaci surového cukru.