Cukrovary společnosti Tereos TTD odstartovaly kampaň,
pro ten v Dobrovici jde již o 190. v pořadí


Cukrovary společnosti Tereos TTD, a.s., v Dobrovici u Mladé Boleslavi a v Českém Meziříčí na Rychnovsku zahájily v pátek 18. září další cukrovarnickou kampaň. Ta by měla trvat 122 dní a její ukončení je plánované okolo 18. ledna. Za tu dobu společnost Tereos TTD zpracuje celkem 3 miliony tun cukrové řepy, kterou jí dodává 550 pěstitelů z plochy přes 37 tisíc hektarů, což je téměř o 2 tisíce hektarů více než v loňském roce.

Vzhledem k poměrně dobrému úhrnu dešťových srážek i celkovému průběhu vegetace letos společnost očekává nejlepší úrodu cukrové řepy za poslední tři roky. To potvrzují i předkampaňová vzorkování, podle kterých by měl hektarový výnos řepy atakovat až 80 tun při 16% cukernatosti a výnos polarizačního cukru by měl dosáhnout 12,5 tuny z jednoho hektaru.

Celkem pak bude za cukrovarnickou kampaň 2020/21 v obou závodech vyrobeno přes 320 tisíc tun cukru. Denní zpracovatelská kapacita cukrovaru Dobrovice činí 15 000 tun řepy, České Meziříčí dokáže zpracovat za den až 8000 tun řepy. Tato čísla dělají z obou cukrovarů největší závody svého druhu v České republice. Pro dobrovický cukrovar je letošní kampaň již 190. v řadě bez jediného přerušení, což z tohoto závodu činí rekordmana v celé Evropě Cukr se v Dobrovici bez přerušení vyrábí již od roku 1831.

Vyrobený cukr putuje buď přímo průmyslovým zákazníkům pro další zpracování, nebo do balicího centra společnosti na Mělníku, kde se zabalí do malospotřebitelských balení. Tereos TTD zásobí trhy v České republice a přilehlých zemích, ale také například v Rumunsku, Švýcarsku nebo Maďarsku.

V souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 si společnost Tereos TTD plně uvědomuje svou pozici strategicky důležitého podniku pro zájmy České republiky, a to nejen v oblasti zajištění potravin pro obyvatelstvo, ale také v zajištění řepného kvasného lihu jako suroviny pro výrobu dezinfekčních prostředků.

„Je to pro naši společnost obrovský závazek, kterého budeme moci dosáhnout jen v případě, že budeme důsledně dbát na ochranu zdraví všech našich zaměstnanců a maximální bezpečnost naší výroby. Proto jsme přijali detailní a komplexní soubor opatření s cílem ochránit zdraví našich zaměstnanců, zachovat kontinuitu našeho podnikání a pokračovat v dodávkách strategických výrobků na tuzemský trh. Máme také obrovský závazek vůči našim dodavatelům – pěstitelům cukrové řepy, kterou jim nemůžeme nechat ležet na polích, ale musíme ji od nich vykoupit a zpracovat“ uvedl předseda představenstva společnosti Tereos TTD Oldřich Reinbergr.


Tisková zpráva Tereos TTD, a.s., ze dne 21. 9. 2020