Nadbytek srážek z pohledu cukrové řepy

Po několika předchozích letech, kdy sedláci řešili zejména problémy s přetrvávajícím suchem, je letošní rok extremní v opačném hledisku, tj. kvůli nadbytku srážek. Pouze pro srovnání, v roce 2019 spadlo v období od března do srpna v České republice 352 mm, kdežto letos za stejnou dobu již 452 mm, což je nárůst téměř o 30 %. I když cukrová řepa dobře snáší dostatek vláhy, může se v ojedinělých případech stát, že její nadbytek působí nepříznivě, zejména z důvodu nedostatku půdního vzduchu. U vyřádkovaných porostů se obecně doporučuje, těsně před zapojením provést plečkování a provzdušnit tak půdní profil, bohužel jsme se v letošním roce často setkávali z výše uvedených důvodů s problémy, aby se technika vůbec dostala na pole. V pozdější fázi vývoje mohou nadměrné srážky významně poškodit kořeny rostlin, opět zejména z důvodů vytěsnění vzduchu, což se projevuje žloutnutím listů a v extremních případech i hnilobou a následným napadením souborem půdních hub, což má za následek naprosté znehodnocení cukrové řepy. Dalším dopadem nadměrně deštivého období je zcela logicky nedostatek slunečního svitu, který se velmi negativně projevuje v množství cukru v bulvě cukrové řepy. Pojďme však stranou od případných negativních aspektů průběhu letošního počasí, neboť v souvislosti s minulými roky to může vyznít téměř jako rouhání. Dle mého názoru se dá očekávat u cukrovky nadprůměrný výnos, ale bohužel s nižší cukernatostí. Tento mnou predikovaný stav bude klást zvýšené požadavky na správné skladování cukrové řepy na ukládkách, aby byla v co největší možné míře zachována technologická jakost bulev cukrovky, neboť je více než reálné, že se kampaň v jednotlivých cukrovarech prodlouží. Ještě se chci v krátkosti zmínit o jednom „fenoménu“ letošního roku, a to nadměrné velikosti bulev spolu s velkým množstvím chrástu. Obsluha vyorávačů musí být na tento stav náležitě připravena, jelikož bude velmi složité ideálně seřídit výšku sřezu tak, aby nedocházelo k nadměrným ztrátám, a přizpůsobit rychlost pojezdu (okolo 6 km/h) z důvodu lámavosti bulev cukrové řepy. Na závěr mého stručného zhodnocení uvádím orientační délku trvání kampaně 2020 v jednotlivých moravských cukrovarech: Prosenice 21.9. až 15.1., Opava 16.9. až 15.1., Hrušovany 1.10. až 15.12., Litovel 16.9. až 31.1. a Vrbátky 8.9. až 31.1.
Ing. Pavel Kašing, SPC Moravy a Slezska, 24. 9. 2020