Návrh Evropské komise na regulaci udržitelného používání přípravků na ochranu rostlin – nedpovídá záměru

Mezinárodní konfederace evropských pěstitelů řepy (CIBE) a Evropská asociace výrobců cukru (CEES) uspořádaly 25. dubna v Evropském parlamentu akci k návrhu Evropské komise na revizi nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin (SUR). Akci nazvané „Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin: jak zajistit, aby návrh odpovídal záměru?“ předsedal rakouský europoslanec Alexander Bernhuber.

Řečníci vyzvali tvůrce politik, aby byli realističtí, pokud jde o důsledky, které bude mít současný návrh SUR pro zemědělství EU, a zejména pro produkci řepného cukru. Europoslanec Alexander Bernhuber uvedl: „Plány snižování POR navrhované Komisí budou mít značný negativní dopad. Dopad na evropské zemědělství, zejména na plodiny jako cukrová řepa, protože způsobí přesun produkce do třetích zemí. Takový krok by učinil EU závislejší na dovozu cukru ze zahraničí, což je znepokojivé. Vyzýváme Evropskou komisi, aby byla přijata udržitelnější potravinová politika. Zabezpečení potravinové bezpečnosti EU se musí stát nejvyšší prioritou předpisů EU.“

Francouzský pěstitel Guillaume Gandon vysvětlil, jak pokles dostupných přípravků na ochranu rostlin podkopává produkci řepného cukru. Dopady jsou již viditelné: desetina francouzských řepařů se letos rozhodla přestat pěstovat cukrovku, a to především kvůli nedostupnosti neonikotinoidů. Uvedl příklady ilustrující, proč omezování spektra přípravků na ochranu rostlin a praktická nemožnost jejich použití působí vážné ekonomické i ekologické potíže.

Bernard von Wullerstorff a Guillaume Gandon, zemědělci z Belgie a Francie, poskytli svědectví o implementaci předpisů a výzvách integrované ochrany před škůdlivými činiteli. Následovala diskuse u kulatého stolu s Markusem Schbberlem, ředitelem Rakouského svazu pěstitelů řepy, a Maxem Schulmanem, zemědělem a místopředsedou pracovní skupiny pro osiva COPA-COGECA.

Pěstitel z Belgie, Bernard von Wullerstorff, vysvětlil, jak implementoval integrovanou ochranu před škůdlivými činiteli. Uvedl, že zemědělci nejsou zastánci zachování statu quo – životní prostředí patří všem a je třeba jej chránit, musí však být schopni opatření ekonomicky přežít. SUR připraví zemědělce o zisk a vyřadí je z podnikání.

Pěstitelé naléhavě potřebují účinné, realizovatelné a dostupné alternativy k přípravkům na ochranu rostlin. Nebudou-li k dispozici účinné alternativy, dodavatelské řetězce se zhroutí, a to povede k zániku evropských produktů. Max Schulman, farmář a místopředseda pracovní skupiny pro osiva v COPA-COGECA, doplnil, že v COPA-COGECA trvali na tom, aby v současnosti pro zemědělce existovaly potřebné životaschopné alternativy. Přizpůsobení se novým technikám, například biologickým alternativám, vyžaduje čas. Důsledky chybějících alternativ k chemické ochraně plodin dopadnou. Markus Schöberl, ředitel rakouského svazu pěstitelů cukrové řepy, varoval: „Zmizí-li další účinné látky, pěstování cukrové řepy bude v mnoha oblastech Evropy nemožné. Komise se musí rozhodnout pro zemědělskou politiku, která zajistí jistotu dodávek pro evropské obyvatelstvo a umožní udržitelnou výrobu místních potravinářských produktů.“


Pramen: CEFS a CIBE

29. 4. 2023