Tisková zpráva CIBE a CEFS k nařízení o rostlinách získaných NGT

CIBE, Mezinárodní konfederace evropských pěstitelů řepy, a CEFS, Evropská asociace výrobců cukru, berou na vědomí 5. 7. předložený návrh Evropské komise na nařízení o rostlinách získaných některými NGT (tzv. novými genomickými technikami).

V EU existuje značná poptávka po rostlinách získaných NGT, protože mají potenciál přispět k řešení současných a budoucích výzev v zemědělsko-potravinářském systému. Jak uvádí několik externích studií, není současný regulační rámec GMO vůbec vhodný,“ uvedla Marie-Christine Ribera, generální ředitelka CEFS.

Zemědělci a zejména pěstitelé cukrové řepy v EU musí mít přístup k rostlinám získanými těmito NGT. Velká část zlepšení plodin pochází ze šlechtění, takže NGT by mohly významně přispět k rozvoji udržitelnějších odrůd plodin (se zvýšenou tolerancí a odolností vůči biotickému i abiotickému stresu při udržení výkonu a kvality produkce) v poměrně krátkém časovém rámci", dodala Elisabeth Lacoste, ředitelka CIBE.

Je nezbytné odlišit konvenční rostliny získané NGT od transgenních rostlin (GMO) z hlediska požadavků na jejich schválení. CIBE i CEFS provedou hloubkovou analýzu a budou dále přispívat k tomu, aby byl uvedený návrh jasný, robustní, odolný do budoucna a pro potřebné účely vhodný.


Pramen: CIBE a CEFS