Valné shromáždění CIBE

Dne 11. května 2023 se konalo Valné shromáždění Mezinárodní organizace evropských pěstitelů řepy (CIBE). Zástupci pěstitelů diskutovali o situaci v odvětví řepy a na trhu s cukrem. Setkání se zúčastnil Pierre Bascou, zástupce generálního ředitele GŘ AGRI. Diskuse se zástupcem Evropské komise se týkala mj. návrh nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin, zárukách proti možnému nárůstu dovozu cukru a obchodních jednáních se třetími zeměmi. Po jednání byla vydána tisková zpráva.

TISKOVÁ ZPRÁVA CIBE
Evropští pěstitelé cukrové řepy se těší dobré ekonomické situaci, ale zároveň čelí mnoha výzvám

Dne 11. května 2023 se v Bruselu konalo Valné shromáždění evropských pěstitelů cukrové řepy. Předseda Výboru pro hospodářské a všeobecné záležitosti CIBE Guillaume Gandon v komentáři k situaci na trzích s cukrem zdůraznil: „Z trhů přicházejí dobré a pozitivní zprávy o historicky vysokých cenách po hubených letech a konečně mohou pěstitelé očekávat pozitivní marži, která pokryje stále rostoucí rostoucí náklady na produkci řepy. možná si nevšimneme, že se osevní plocha v roce 2023 nezvýšila. To ukazuje, že navzdory tomuto dobrému ekonomickému kontextu přetrvávají nejistota a rizika a je třeba je urychleně řešit.“

Evropští pěstitelé cukrové řepy čelí mnoha výzvám a hrozbám zároveň: neustálý nedostatek bezpečnostních opatření v případě poklesu trhu, zmenšující se sada nástrojů na ochranu plodin, rostoucí výrobní náklady, nesrovnalosti mezi politikami EU – s nedostatečnou podporou ze strany EU institucí. „Evropští pěstitelé řepy procházejí tímto velmi obtížným a složitým obdobím s prováděním nové SZP, přizpůsobením se změně klimatu, riziky pro jejich nástroje na ochranu plodin a velmi obtížnou agendou EU pro Evropskou zelenou dohodu a dekarbonizaci našeho odvětví. V tomto složitém období si musí udržet produkci řepy i zpracovatelské kapacity. Aby se pěstitelé vyrovnali s těmito četnými výzvami, potřebují přiměřenou veřejnou a politickou podporu a také finanční podporu. Sektor nedokáže všechny tyto změny financovat sám,“ řekl generální ředitel Marcel Jehaes.

Evropští pěstitelé cukrové řepy vyzývají evropské instituce a zejména Evropskou komisi, kterou na jednání zastupuje ředitel P. Bascou z Generálního ředitelství pro zemědělství, aby rychle jednaly při rozvoji záchranných sítí a opatření ke zvýšení jejich odolnosti, zavedly ochranná opatření proti možnému nárůstu dovozu cukru včas, vyhnout se zákazům a omezením chemických přípravků na ochranu rostlin bez účinných alternativ, důrazně podporovat a financovat inovace a vývoj alternativ, jako je NGT, a také rozvoj uhlíkového zemědělství, a konečně přestat dělat tržní ústupky novým obchodním partnerům a zavést účinná zrcadlová opatření se stávajícími partnery.

„CIBE potvrzuje svou ochotu spolupracovat s evropskými institucemi, zejména na připravovaném nařízení SUR, s cílem dále zlepšit environmentální a ekonomickou udržitelnost pěstování cukrové řepy v EU a zajistit suverenitu EU. Jsme lídry v oblasti udržitelného rozvoje, ale nebudeme moci pokračovat, pokud nepřežijeme, pěstitelé cukrové řepy potřebují rychle získat zpět sebevědomí, a to nemůže přijít jen z trhů,“ uzavřel Marcel Jehaes.


Pramen: CIBE