Tereos TTD má za sebou rekordní kampaň

V pátek 26. ledna byla ukončena v cukrovarech společnosti Tereos TTD v Dobrovici a Českém Meziříčí cukrovarnická kampaň, kterou lze směle označit za rekordní. Od 12. září, tedy během 137 dní, bylo v obou cukrovarech zpracováno přes 3 miliony tun cukrové řepy a vyrobeno téměř 370 tisíc tun bílého krystalického cukru. Jak délka kampaně, tak zpracování řepy a výroba cukru představují rekord. „I přes aktuálně nízké světové ceny cukru považujeme navýšení výroby za základní podmínku úspěchu v novém prostředí bez kvót,“ uvedl předseda představenstva Tereos TTD Oldřich Reinbergr.

Rekordní kampaň byla umožněna navýšením osevních ploch cukrové řepy až na 38 500 hektarů a jejími vynikajícími výnosy díky optimálnímu počasí v průběhu prakticky celé vegetační doby. Hektarový výnos činil v průměru téměř 84 tuny řepy při průměrném obsahu cukru 18 %. Tereos TTD zpracovává řepu výhradně od českých pěstitelů, kterých je celkem 520. „Sklizeň cukrové řepy byla ovlivněna nadprůměrně deštivým počasím, kdy v některých oblastech s těžkými půdami bylo mimořádně obtížné řepu z polí dostat. Pěstitelé i naši agronomové si sáhli na dno fyzických sil, ale situaci zvládli, za což jim patří velký dík,“ uvedl agronomický ředitel Tereos TTD Karel Chalupný.

Kampaň trvala v obou cukrovarech shodně 137 dní. Cukrovar Dobrovice zpracoval celkem 2 miliony tun řepy při průměrném denním zpracování 14 760 tun a vyrobil 230 tisíc tun cukru. Tato čísla činí z tohoto závodu největší cukrovar ve střední a východní Evropě. V Českém Meziříčí zpracovali 1 milion tun řepy při denním zpracování 7 385 tun a vyrobili 140 tisíc cukru. V cukrovarech bylo také dohromady vyrobeno více než 100 tisíc tun sušených lisovaných řízků - pelet, které se využívají jako krmivo.

Dále bylo z cukrové řepy vyrobeno v lihovaru Dobrovice více než půl milionu hektolitrů surového lihu, který byl z části využit pro výrobu více než 300 tisíc hektolitrů bezvodého lihu pro energetické účely a z části jako surovina pro výrobu pitného lihu v dalším lihovaru společnosti v Chrudimi.

Cukrovarnická kampaň 2017/18 v číslech:
137 dní kampaně
3 mil. tun zpracované řepy
370 tisíc tun vyrobeného cukru
103 tisíc tun vyrobených pelet
545 tisíc hektolitrů surového lihu
324 tisíc hektolitrů bezvodého lihu


TISKOVÁ ZPRÁVA Tereos TTD, 31. 1. 2018