CIBE k důsledkům ruské invaze na Ukrajinu
TISKOVÁ ZPRÁVA CIBE

Evropští pěstitelé cukrové řepy vyjadřují svou solidaritu s ukrajinským lidem, zemědělci a řepným sektorem trpícím válkou. V této situaci musí Evropa znovu potvrdit své ambice v oblasti potravinové i energetické soběstačnosti a svou roli v globální potravinové bilanci. Evropští pěstitelé cukrové řepy jsou tomuto cíli i nadále oddáni, stejně jako výrobě základních produktů: cukru pro lidskou spotřebu, vlákniny pro krmné účely či bioenergie a bioproduktů pro dekarbonizaci našeho hospodářství. Chtějí rovněž upozornit orgány EU na následující skutečnosti.
V současnosti probíhá po celé Evropě setí cukrové řepy, a přitom je její plocha v roce 2022 v EU znovu menší, přibližně o 2 %, klesá tak již pátý rok v řadě. Kromě naléhavé potřeby považovat odvětví cukrové řepy za prioritní z hlediska přístupu k energiím požadují pěstitelé řepy v EU, aby se dramatický nárůst výrobních nákladů přenesl na celý potravinový řetězec. To je pro udržitelnost a odolnost odvětví zásadní.
Růst cen hnojiv a paliv spolu se zvýšením cen přípravků na ochranu rostlin odpovídá v roce 2022 reálnému navýšení nákladů na cukrovou řepu přibližně o 20–25 % oproti loňskému roku. Navíc prudký nárůst cen energií, a zejména zemního plynu, dramaticky zvyšuje náklady na zpracování cukrové řepy. Po 5 letech krize a nízkých cen cukru i cukrové řepy, které tento sektor oslabily, musí být uvedené problémy zohledněny na trhu cukru a promítnuty do probíhajících smluvních jednání mezi výrobci cukru a jeho odběrateli, tj. do evropských cen cukru. Současná situace také ukazuje, že referenční cenu cukru v EU (404,4 EUR/t u výrobce), nezměněnou 17 let, je třeba podrobit přezkumu. Aby bylo možné vybudovat účinnou záchrannou síť pro cukerní sektor, musí být zohledněn dramatický nárůst nákladů pro zemědělce i zpracovatelský průmysl.
Vzhledem k růstu cen jiných plodin by další pokles výměry cukrové řepy v příštím roce 2023 vedl ke krizi dodávek cukrové řepy v několika evropských regionech. To by ohrozilo evropský cukerní sektor. EU se již od roku 2018 změnila v čistého dovozce cukru (dovor převyšuje vývoz). Před zasedáním Rady pro zemědělství plánovaným na 21. března a před zveřejněním sdělení Komise o odolnosti potravinového systému EU očekávaným 23. března varují pěstitelé cukrové řepy v EU unijní orgány na riziko současného tlaku vysokých výrobních nákladů a příliš nízkých cen cukru. Jejich načasování a rozsah může silně a nezvratně ovlivnit odolnost našeho sektoru a jeho schopnost čelit kritické výzvě potravinové soběstačnosti, kterou zdůraznila tragická situace na Ukrajině.


16. 3. 2022