Evropští pěstitelé cukrové řepy jednali v přelomovém období

CIBE – Evropská konfederace pěstitelů cukrové řepy uspořádala od 1. do 3. června 2022 svůj 46. kongres v Gdaňsku. Byly analyzovány hlavní ekonomické a politické problémy, kterým v současnosti čelí pěstování cukrové řepy v Evropě, se zaměřením na řízení rizik, obchodní politice, otázkách evropské Zelené dohody (Green Deal) a dopadech války na Ukrajině.
Na této akci, které se zúčastnilo kolem 150 delegátů a hostů, vystoupili i významní řečníci včetně komisaře EU pro zemědělství Janusze Wojciechowského, náměstka polského ministra zemědělství Norberta Kaczmarczyka, předsedy výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Senátu Polské republiky Jerzy Chróścikowského, předsedy Rady pro Zemědělství a rozvoj venkova Jana Krzysztofa Ardanowského, předsedkyně COPA Christiane Lambert a další.
„Evropští pěstitelé cukrové řepy jdou z jedné krize do druhé, po krizi související s koncem kvót následovala krize v důsledku dopadů COVID-19 a po ní energetická krize s krizí v následku ruské invaze na Ukrajina a její dramatické dopady na výrobní náklady, nemluvě o opakujícím se riziku související s ochranou porostů cukrové řepy,“ uvedl prezident CIBE Franck Sander. „Nárůst světových cen cukru je však dobrým signálem pro naši cenu na trhu EU v nadcházející sezoně. Opravdu doufáme, že vyšší ceny na evropském trhu pomohou během příští sezóny obnovit jistou ziskovost. To je po letech nízkých cen nesmírně důležité,“ dodal.
Cukrová řepa je symbolem multifunkčního zemědělství, vzhledem k rozmanitosti svého využití na výrobu cukr, lihu pro různé účely (lihoviny, kosmetika, chemikálie, léčiva, hydroalkoholový gel, bioetanol pro výrobu paliva), bioplyn, biomateriály (palubní desky automobilů, obaly) a krmiva pro zvířata. V mnoha regionech Evropy hraje cukrová řepa důležitou roli při střídání plodin a může významně přispět k řešení problémů nízkouhlíkového zemědělství. Evropská cukrová řepa může pomoci při řešení problémů s potravinami, energiemi a změnami klimatu. Aby to však bylo možné, musí zůstat atraktivní plodinou a řepařský sektor musí obdržet potřebné nástroje a podporu pro účinnou reakci na tyto výzvy, zdůraznil Franck Sander.
Evropští pěstitelé cukrové řepy pracují na lepších nástrojích řízení rizik a bezpečnostních sítích, zvyšují investice do precizního zemědělství, do nových šlechtitelských technik, do alternativ k chemickým přípravkům na ochranu rostlin, do inovací, nízkoemisního zemědělství, do rozvoje odbytišť pro nepotravinářské výrobky z cukrové řepy. Podporují i zavedení recipročních opatření v obchodní politice EU a začlenění třtinového cukru do právních předpisů o náležité péči při odlesňování v zemích původu cukru. „Děláme svou práci, ale podpora institucí EU a členských států je nezbytná, chce-li si Evropa zachovat jistotu dodávek, svou suverenitu a strategickou roli při výrobě této klíčové komodity,“ uzavřel Franck Sander.
Po Franckovi Sanderovi, jehož mandát na kongresu skončil, byl prezidentem CIBE na další dvouleté období zvolen Marcel Jehaes (Belgie).

Plné znění přijatých usnesení kongresu CIBE je k dispozici zde  (PDF 437 kB).
Pramen: CIBE, 6. 6. 2022