HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

Muška František, Jakl Alois*, Rokos Michal**   (*Agra pojišťovna, **Almiron)

Přehled škod způsobených krupobitím v cukrovce a krmné řepě na území České republiky do roku 2005
Historical overview of damage caused by hailstorms in sugar and fodder beet in the Czech Republic up until 2005


Hailstones and hailstorm represent a significant abiotic factor that negatively influences the economic success of growing farm crops, including beet. This study is dedicated to drawing a historical overview of the damaging effect of the hailstorms’ occurrences in the Czech Republic upvuntil the year 2005. In all areas of beet growing, the damage caused by the hailstorm factor most often happened during the month of June.

Key words: sugar beet, fodder beet, damage, hail-storm.

Krupobití představuje jeden z významných abiologických faktorů, které negativně ovlivňují ekonomiku pěstování zemědělských plodin, včetně řepy. Článek předkládá historický přehled výskytu krupobití, která způsobila škody v ČR do roku 2005. K největšímu poškození porostů cukrovky krupobitím docházelo, dle dostupných záznamů, ve všech řepařských oblastech nejčastěji v červnu.

Klíčová slova: cukrová řepa, krmná řepa, poškození, krupobití.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (2): 60–62.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz