HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

LANDOVÁ Markéta, SOUKUP Josef, HAMOUZOVÁ Kateřina, HOLEC Josef, KOLÁŘOVÁ Michaela
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Výskyt plevelné řepy v České republice a faktory ovlivňující její šíření
Soil Structure in Sugar Beet Farming System


In the sugar beet farming system the influence of tillage (conventional, reduced) and bio-preparations (Beta-LIQ, Trichomil) on soil structure was studied. Field experiment is situated on research-experimental base of SAU in Nitra on soil type Haplic Luvisols. Obtained results showed on a strong influence of applied bio-preparates on parameters of soil structure as well as the structural and water-stable aggregates. Applied bio-preparates had largely negative effect on soil structure parameters, except the impact on mean weight diameter of structural and water-stable aggregates. Influence of Trichomil was higher than Beta-LIQ.
Parameters of soil structure and water-stable aggregates under sugar beet crops were statistically significantly affected by tillage. Overall, more favourable values were determined in the variants with reduced tillage compared to conventional.

Key words: weed betet, sugar beet, occurrence, spread.

Plevelná řepa vyskytující se na pozemcích podniků pěstujících řepu je významnou technologickou překážkou pro pěstování cukrovky. V roce 2006 bylo realizováno dotazníkové šetření u 44 pěstitelů pěstujících cukrovku na pozemcích o výměře 50 770 ha. Z výsledků průzkumu vyplývá, že situace se v průběhu let zhoršuje. Na více než 70 % sledované výměry se plevelná řepa vyskytuje a na 4 % této výměry je výskyt plevelných řep odhadován na 1 000 a více rostlin na 1 ha. Současně byly zjišťovány uplatňované agrotechnické postupy a regulační opatření a byl ověřován jejich vliv na míru zaplevelení podniku plevelnou řepou. Bylo potvrzeno, že podniky s nižším zastoupením cukrovky v osevním postupu jsou plevelnou řepou zasaženy méně. Rovněž podniky uplatňující minimalizační základní zpracování půdy vykazovaly mírně nižší zaplevelení, než podniky uplatňující orebný způsob, tento trend však nebylo možné statisticky potvrdit.

Klíčová slova: plevelná řepa, cukrová řepa, výskyt, šíření.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (12): 436-441.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz