HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JŮN Libor
(FAMU – Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze a Národní muzeum)


Písemnosti Hanuše Karlíka v Archivu Národního muzea
Archival Documents of Hanuš Karlík in the National Museum Archives


This paper concentrates on archival sources of the Karlík’s family. Their papers are deposited in the National Museum Archives. There are in particular private and official documents of Hanuš Karlík and documents of the family members in the fund. We can follow political and economic background of this business family. The paper mainly concentrates on several cultural activities of Hanuš Karlík and also on his whole-life tendency to empower the social reputation of his family and ancestry.

Key words: Hanuš Karlík, archives, sugar industry, patronage, museology.


Studie je věnována rozsáhlé písemné pozůstalosti rodiny Karlíkových uložené v Archivu Národního muzea. Fond obsahuje především soukromé a úřední písemnosti Hanuše Karlíka, ale i písemnosti dalších rodinných příslušníků a velmi podrobně dokumentuje společenský a hospodářský vzestupu této podnikatelské rodiny. Hlavním tématem příspěvku je upozornění na některé kulturní aktivity Hanuše Karlíka a jeho celoživotní snahu o posílení společenské prestiže své rodiny a rodu.

Klíčová slova: Hanuš Karlík, archiv, cukrovarnictví, mecenášství, muzejnictví.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (9/10): 344–348.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz