HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SUDOVÁ Eva
(Mestské kultúrne stredisko v Sládkovičove)


Barón Karl Kuffner de Dioszegh a diószegský cukrovar
Baron Karl Kuffner de Dioszegh and the Sugar Factory of the Town of Diószeg


Baron Karl Kuffner de Dioszegh (* October 23, 1867, † December 12, 1924) was undoubtedly the most important figure of the town of Diószeg (renamed to Sládkovičovo in 1947) and of the local factory, but also one of the most important personalities in the Hungarian and later Czechoslovak sugar industry. He participated in the modernization of the sugar production; he was the author of several patents and contributed also significantly to the development of agriculture. He was anvart collector, a patron and an organizer of the economic and social life of the region.

Key words: Baron Karl de Kuffner Dioszegh, Diószeg, sugar factory, agriculture, Sládkovičovo.

Barón Karl Kuffner de Dioszegh (* 23. októbra 1867, † 12. decembra 1924) bol nepochybne najvýznamnejšou osobnosťou mestečka Diószeg (od roku 1947 Sládkovičovo) a tamojšieho cukrovaru, ale aj jednou z najdôležitejších osobností uhorského a neskôr československého cukrovarníctva. Výrazne sa podieľal na modernizácii cukrovarníckej výroby, bol autorom niekoľkých patentov a významne prispel aj rozvoju poľnohospodárstva. Bol zberateľom umenia, mecenášom a organizátorom hospodárskeho a spoločenského života regiónu.

Klíčová slova: Barón Karl Kuffenr de Dioszegh, Diószeg, cukrovar, poľnohospodárstvo, Sládkovičovo.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (9/10): 340–343.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz