HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VIKTOŘÍK Michael
(Univerzita Palackého v Olomouci)


Dějiny litovelského cukrovaru
History of the Sugar Factory in the Town of Litovel


The paper is devoted to a brief history of the sugar factory in the town of Litovel, which is currently one of the last three sugar factories in the Czech Republic, which is owned by Czechs. The emphasis is focused on the circumstances of its formation in 1871, importance for the region, public engagements, and, last but not least, the most important milestones (proprietary and economic) in its internal development up to 2010.

Key words: sugar factory, sugar industry, Litovel sugar refinery, town of Litovel, agrarian sugar factory.

Příspěvek je věnován stručné historii cukrovaru v Litovli, který je v současnosti jedním z posledních tří cukrovarů v ČR, které jsou vlastněny českými majiteli. Důraz je kladen především na okolnosti jeho vzniku v roce 1871, na význam cukrovaru pro region, na jeho veřejné angažmá a v neposlední řadě i na nejdůležitější milníky (majetkoprávní a hospodářské) v jeho interním vývoji, a to až do roku 2010.

Klíčová slova: cukrovar, cukrovarnický průmysl, cukrovar v Litovli, Litovel, rolnický cukrovar.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (9/10): 321–324.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz