HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JOUZA Ladislav, JOUZOVÁ Miroslava
(Regionální muzeum v Kolíně; Městská knihovna Kolín)


Wiesnerové a cukrovarnictví ve středních a východních Čechách
The Wiesner Family and Sugar Industry in Middle and Eastern Bohemia


Since the mid 1850s, in the town of Chrudim, there was a locksmith shop, later an engineering factory of František Wiesner (1832–1880), which supplied many sugar factories with various machinery components. Wiesner’s enterprise also became a subcontractor of the Prague Daněk Machine Works, which provided sugar factories with complete furnishing. František Wiesner was involved in the management of other enterprises in the town of Chrudim (e.g. a sugar factory) and established also a public commercial company, which bought a bankrupt sugar factory in Močovice in 1875, and in the following year, the sugar factory in Libice upon Cidlina. Since the beginning of the 20th century, however, the František Wiesner Company in the town of Chrudim gradually switched to a different production program (steam boilers, transport and weighing equipment) and took a position of a medium sized Czech engineering company (renamed to Transporta Chrudim after 1945).
In 1868, František Wiesner’s younger brother Karel Wiesner (1845–1921) established an engineering workshop in the town of Kolín, which changed later into a small factory producing a variety of agricultural machines and also equipment for sugar factories. Beet washing machine was the most successful product, which was patented in 1891. It was also made in the František Wiesner Chrudim factory. The enterprise in the town of Kolín changed into a limited company in 1913; however, its further development stagnated, it suffered from disputes among K. Wiesner’s heirs and finally declared bankruptcy in 1934.

Key words: sugar-making engineering, beet washing machine, sugar factories, sugar makers, František Wiesner, Karel Wiesner, Chrudim, Kolín, Močovice sugar factory, Libice upon Cidlina sugar factory.

Od poloviny 50. let 19. století působila v Chrudimi zámečnická dílna, později strojírenská továrna Františka Wiesnera (1832–1880), která dodávala části strojního vybavení do řady cukrovarů. Wiesnerova firma se také stala subdodavatelem pražské Daňkovy strojírny, která zajišťovala kompletní zařízení cukrovarů. Fr. Wiesner se podílel na správě dalších chrudimských podniků (např. cukrovaru) a založil i veřejnou obchodní společnost, která roku 1875 koupila zkrachovalý cukrovar v Močovicích a v následujícím roce cukrovar v Libici nad Cidlinou. Od počátku 20. století se však firma Fr. Wiesner v Chrudimi postupně přeorientovala na jiný výrobní program (parní kotle, transportní a vážicí zařízení) a zaujala pozici středně velikého českého strojírenského podniku (po r. 1945 Transporta Chrudim).
V roce 1868 založil mladší bratr Františka Wiesnera, Karel Wiesner (1845–1921) strojírenskou dílnu v Kolíně, která se později změnila v menší továrnu, vyrábějící např. různé zemědělské stroje a také zařízení pro cukrovary. Jejím nejúspěšnějším výrobkem byla pračka na řepu, kterou Karel Wiesner patentoval v roce 1891. Vyráběna byla i v chrudimské firmě Fr. Wiesner. Kolínská firma, která se v roce 1913 změnila na společnost s ručením omezeným, však v dalším vývoji stagnovala, trpěla spory dědiců K. Wiesnera a nakonec na ní byl v roce 1934 vyhlášen konkurz.

Klíčová slova: cukrovarnické strojírenství, pračka na řepu, cukrovary, cukrovarníci, Wiesner František, Wiesner Karel, Chrudim, Kolín, cukrovar Močovice, cukrovar Libice n. C.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (9/10): 304–308.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz