HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VYSKOČIL Aleš
(Historický ústav Akademie věd České republiky)


Bílé zlato a budování železniční sítě
Beet Sugar and the Build­ing of a Railway Network


The history of white-beet and the subsequent building up of a railway network in the area of the Czech lands is a story about symbiosis of two phenomens of the 19th century. Both sugar industry and transport grew very quickly in the second half of the 19th century. The expansion of the both economic branches was closely interconnected. Railway companies profited from the sugar transport and facilitated production and distribution to sugar companies. New sugar factories grew up along railway lines. Some of them even inspired the building of new railway lines. Sugar factories influenced the railway conception especially from the 80s of the 19th century. New railway lines, railway stations and tap lines enriched the shape of the Czech landscape.

Key words: sugar beet, transport, railway, 19th century, narrow gauge railway, changes of landscape.

Příběh cukrové řepy a postupného budování železniční sítě v rámci českých zemí je příběhem o symbióze dvou fenoménů 19. století. Jak řepařství a cukrovarnictví, tak doprava zažily ve 2. polovině 19. století nebývalý rozkvět. Rozmach obou hospodářských odvětví spolu úzce souvisel – železničním společnostem plynul z cukrovarnické přepravy zisk a cukrovarům železnice umožňovala výrobu a distribuci produktů. Poblíž železničních tratí vznikaly nové cukrovary a výstavbu některých tras dokonce přímo inspirovaly. Zejména od 80. let 19. století cukrovary výrazně promluvily do koncepce naší železniční sítě a nové trati, nádraží a přípojky obohatily tvář české krajiny.

Klíčová slova: cukrová řepa, doprava, železnice, 19. století, úzkorozchodná železnice, proměna krajiny.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (9/10): 284–287.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz