HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MUŠKA František, ROKOS Michal*, JAKL Alois**    (*Almiro, **Agra pojišťovna)

Přehled škod způsobených mrazem a nízkými teplotami v cukrové a krmné řepě na území České republiky do roku 2005
Historical overview of damage caused by frost in sugar and fodder beet in the Czech Republic until 2005


Frost represent a significant abiotic stress factor that negatively influences the economic success of growing farm crops, including beet. This study is dedicated to draw a historical overview of the damaging effect of the frost occurrences in the Czech Republic until 2005.

Key words: sugar beet, fodder beet, damage, frost.

Mráz představuje důležitý abiotický stresový faktor, který negativně ovlivňuje ekonomiku výroby zemědělských plodin, včetně cukrové řepy. Článek přináší historický přehled škod způsobených mrazem na území České republiky do roku 2005.

Klíčová slova: cukrová řepa, krmná řepa, poškození, mráz.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (7/8): 260–262.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz