HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GEBLER Jaroslav
(VUC Praha, a.s.)


Historie cukrovarnických expozic a muzeí v českých zemích
History of Czech Sugar Industry Displays and Museums


The article refers to sugar industry expositions’ tradition, at the occasion of a new museum opening in Dobrovice. The Czech sugar-production history is well known and goes a long way back – we must not forget that there used to be more than 200 beet sugar factories in the country in the 19th century. The first industrial exhibition on the European continent was held in Prague Klementinum as early as in 1791. Other major exhibitions – national, ethnographic, jubilee etc. (1891, 1895, 1908...) always included large sugar industry displays. The same applied to regional exhibitions.
Prof. Pries’ “Sugar Industry Collections” of 1896 represented the centrepiece of the Technical University Sugar Industry Museum, later National Technology Museum. The importance of sugar industry is also apparent from the fact that a 1908 sugar factory model (1:10, for a 500 mt/day capacity, Mr. Hoffmeister’s design) made together by all industrial equipment manufacturers of that time bears the acquisition number “1” and has been maintained until our time. Three other sugar factory models were described, but their fate is unknown:
a) a 1896 model, from the Budapest Millennium Show;
b) a 1901 model, from Prof. Preis’ research station, designed by Mr. Kašpárek;
c) a 1948 model from the town of Kroměříž.
Moreover, the Dačice Lump Sugar Museum is reminded of, as the world’s first lump sugar was produced there in 1843.

Key words: history, museum, sugar industry, exhibition, model, Dobrovice, Dačice, Dobrovice Museum.

Článek připomíná tradice expozic cukrovarnictví u příležitosti otevření nového muzea v Dobrovici. Historie cukrovarnictví v Českých zemích je dobře známa, má dlouhou tradici, stačí si připomenout, že v 19. století bylo u nás téměř dvě stě řepných cukrovarů. První průmyslová výstava na evropském kontinentě se konala v Klementinu v Praze (ČR) již v roce 1791. Další významné výstavy – zemské, národopisné, jubilejní aj. (1891, 1895, 1908 atd.) se konaly vždy s rozsáhlými cukrovarnickými expozicemi. Obdobně probíhaly i regionální-krajinské výstavy.
„Sbírky cukrovarnické“ z roku 1896 profesora Preise tvořily základ Cukrovarnického muzea při České vysoké škole technické a později Národního technického muzea. Význam cukrovarnictví je patrný i z toho, že model cukrovaru z roku 1908 (1:10 na zpracování 500 t/d podle návrhu ing. Hoffmeistra), vyrobený všemi tehdejšími výrobci továrních průmyslových zařízení, má evidenční přírůstkové číslo 1 a je zachován dodnes. Další tři popisované modely cukrovarů, jejichž osud není znám, jsou:
a) model 1896 z Budapešťské mileniové výstavy;
b) model 1901 z výzkumné stanice prof. Preise podle návrhu ing. Kašpárka;
c) model z 1948 z Kroměříže.
Dále je připomenuto i muzeum kostky cukru v Dačicích na Moravě, kde byl vyroben v roce 1843 první kostkový cukru na světě.

Klíčová slova: historie, muzeum, cukrovarnictví, výstava, model, Dobrovice, Dačice, Dobrovická muzea.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (5/6): 190–196.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz