HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČÍŽ Karel*, GEBLER Jaroslav*, KOLÁŘ Martin**, VALTER Vladimír
(*VUC Praha, a.s.,  **Muzeum a společenské centrum Dobrovice, o.p.s.)


Jak se rodilo nové muzeum v Dobrovici
How the New Dobrovice Museum Was Founded


The decision to set up a sugar industry museum, then its extension to full-scale displays on Czech sugar beet growing, distillery and on the town of Dobrovice is an exceptional feat in the Czech museology as to its scope and concept. The article relates all important events leading to the Museum founding. The birth of the Dobrovice Museum has been a gradual process starting as soon as in the 1990s. An individual endeavour up to 2007 was taken over as teamwork undertaken together by people, companies and the town. This was thanks to this second phase that the Dobrovice Museum became a reality in less than three years. This result has required a great amount of time, travel, work, as well as personal commitment. This is one more reason to make the whole setting-up process known and to record it.

Key words: Dobrovice Museum, museology, building displays.

Rozhodnutí založit cukrovarnické muzeum a následné rozšíření myšlenky o rovnocennou expozici českého řepařství, lihovarnictví a města Dobrovice představují svým rozsahem a koncepcí v českém muzejním světě jedinečný počin. Článek popisuje všechny důležité události, které ke vzniku muzea vedly. Zrod Dobrovických muzeí je typickým postupným procesem začínajícím v 90. letech. Na individuální snahy jednotlivce trvající až do začátku roku 2007 navázala společná týmová práce skupiny lidí, města a firem. Jen díky této druhé fázi jsou Dobrovická muzea po necelých třech letech skutečností. Za dnešním výsledkem je nespočítatelné množství času, cest, práce, ale i osobních obětí. I proto stojí za to celou anabázi vzniku připomenout a zaznamenat.

Klíčová slova: Dobrovická muzea, sbírková činnost, budování expozic.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (5/6): 186–189.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz