HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

FRONĚK Daniel
(kurátor Dobrovických muzeí)


Průvodce cukrovarnickou expozicí muzea v Dobrovici
Guidebook to the Dobrovice Museum Sugar Production Stand


The sugar production exposition represents the main and essential part of the Dobrovice Museum, so that it is given the largest area within. It proposes the most important information and an overview of the whole sugar-production chain in what is today the Czech Republic, from the most ancient history up to the present day. It shows the industry from production processes up to a wide range of sugar and packaging specimens, conserved old sugar-factory machinery or parts of buildings. It also has some showpieces that are unique, such as a giant sugar lump, or a 5-kg sugar crystal. The stand also contains a display about sugar-related research and publishing activity. Beside the permanent stand, temporary displays are planned. The professional public will be able to use a well-stocked library, formerly a part of the Sugar Industry Research Institute.

Key words: Dobrovice Museum, sugar industry stand, sugar factory, sugar production history, sugar manufacturing process, sugar factory machinery, sugar factory products, packaging, sugar.

Expozice cukrovarnictví představuje základní a stěžejní část Dobrovických muzeí, proto je jí v muzeu věnována největší plocha. Nabízí nejdůležitější informace a pohledy na celou vertikálu výroby cukru v Českých zemích od historie po současnost. Představí obor od technologie výroby až po široký výběr exponátů vzorků cukru, obalů nebo zachovaných strojních zařízení či stavebních prvků cukrovarů. Disponuje i unikáty, jako například obří kostkou cukru či krystalem cukru o hmotnosti 5 kg. Součástí je i část expozice věnovaná cukrovarnickému výzkumu a vydavatelské činnosti v oboru. Kromě stálých expozic je počítáno i s krátkodobými výstavami. Pro odborné účely je zachována rozsáhlá knihovna, dříve součást Výzkumného ústavu cukrovarnického.

Klíčová slova: Dobrovická muzea, cukrovarnická expozice, cukrovary, historie výroby cukru, technologie výroby, strojní zařízení, výrobky cukrovarů, obaly, cukr.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (5/6): 165–173.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz