HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, SOUKUP Josef, HOLEC Josef, VENCLOVÁ Veronika    (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy karotenoidů
Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Carotenoid biosynthesis inhibitors


The main function of carotenoids is chlorophyll protection. Plant injury by herbicides affecting carotenoid biosynthesis can be detected by significant leaf albification (bleaching) starting at apical growing point as a result of chlorophyll destruction. HPPD inhibitors (isoxaflutole, mesotrione, tembotrione, etc.) are used for pre-emergent and also early post-emergent applications in maize stands, some of them also in poppy. PDS inhibitors (flurochloridone, diflufenican, and beflubutamid) are soil applied herbicides for pre-emergent and early post-emergent applications in wide range of crops (cereals, sunflower, potatoes, and others). Metabolic selectivity of these herbicides to crop species is often low and so it is necessary to use deeper sowing which can minimize the risk of phytotoxicity. Clomazone is the only active ingredience to inhibit diterpenes synthesis. This active ingredience is used only as a pre-emergent herbicide due to its decreased metabolic selectivity to the majority of crop species. Clomazone shows high water solutability and relatively high level of movement in the soil. Intensive rainfall immediately after application, especially on slopes and when higher dose is used, can result in high crop injury, especially in the case of oilseed rape.

Key words: herbicide mode of action, herbicide site of action, HPPD inhibitors, PDS inhibitors, diterpenes inhibitors, sugar beet, phytotoxicity.

Hlavní funkcí karotenoidů je ochrana chlorofylu. Poškození herbicidy působícími na biosyntézu karotenoidů se projevuje výraznou albifikací listů od vegetačního vrcholu v důsledku rozpadu chlorofylu (tzv. bleaching). Herbicidy inhibující HPPD (isoxaflutole, mesotrione, tembotrione, atd.) se používají k preemergentní i časné postemergentní aplikaci v kukuřici a některé také v máku. PDS inhibitory (flurochloridone, diflufenican a beflubutamid) jsou půdní herbicidy určené především pro preemergentní, resp. časnou postemergentní aplikaci v řadě plodin (obilniny, slunečnice, brambory, atd.). Metabolická selektivita těchto herbicidů k plodině je často nízká a proto je velmi důležité hlubší setí, kterým se minimalizuje riziko fytotoxicity. Jedinou účinnou látkou inhibující syntézu diterpenů je clomazone, který se používá pouze jako preemergentní herbicid, především kvůli jeho snížené metabolické selektivitě k většině plodin. Clomazone se vyznačuje vysokou rozpustností ve vodě a relativně vysokou pohyblivostí v půdě. Intenzivní srážky po aplikaci, především na svažitějších pozemcích a při použití vyšší dávky, mohou způsobovat silnou fytotoxicitu plodiny, především řepky.

Klíčová slova: mechanizmus působení herbicidů, místo působení herbicidů, HPPD inhibitory, PDS inhibitory, inhibitory diterpenů, cukrovka, fytotoxicita.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (4): 134–138.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz