HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JANÍČEK Dušan
(predseda Predstavenstva Slovenského cukrovarníckeho spolku)


Výsledky cukrovarníckej kampane 2009/10 na Slovensku
Results of the sugar campaign 2009/10 in Slovakia


During the marketing year 2009/10 in Slovakia, sugar beet was grown on the area of 15,887 ha, which is an increase by 4,857 ha in comparison with the preceding year. The average sugar beet yield was 56.95 t/ha. Although it was a slight decrease in comparison with the record-breaking yield in the previous year, we still consider it satisfactory. During the campaign, sugar beet of 904,775 t was processed. The average yield of polarised sugar reached the value of 9.62 t/ha, and thus, the production effectiveness being 88.56 %, the average white sugar yield was 8,52 t/ha. Sugar content slightly dropped from the last year‘s 17.51 % to 16.89 %. The total amount of sugar produced was 140,365 t, 135,303 t were produced from sugar beet that was grown in Slovakia. Two sugar factories in Trenčianska Teplá and Sereď took part in the campaign.

Key words: Slovakia, sugar campaign, sugar production, sugar beet production, beet area, sugar yield.

Počas hospodárskeho roka 2009/10 sa na Slovensku pestovala cukrová repa na celkovej výmere 15 887 ha, ktorá sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 4 857 ha. Priemerná úroda cukrovej repy v porovnaní s rekordnou úrodou v predchádzajúcom hospodárskom roku mierne poklesla na 56,95 t/ha, no hodnotíme ju ako uspokojivú. Počas kampane sa spracovala repa o celkovej hmotnosti 904 775 t. Priemerná úroda polarizačného cukru dosiahla hodnotu 9,62 t/ha takže pri spracovateľskej výťažnosti 88,56 % sa dosiahla priemerná produkcia bieleho cukru 8,52 t/ha. Cukornatosť mierne poklesla z minuloročných 17,51 % na 16,89 %. Celková výroba dosiahla 140 365 t cukru, 135 303 t sa vyrobilo z cukrovej repy vypestovanej na Slovensku. Do kampane sa zapojili dva cukrovary, v Trenčianskej Teplej a v Seredi.

Klíčová slova: Slovensko, cukrovarnícka kampaň, produkcia cukru, produkcia cukrovej repy, výmera cukrovej repy, úroda cukru.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (4): 128–130.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz