SESVanderHave jako první přichází s odrůdami cukrové řepy,
které jsou tolerantní k syndromu nízké cukernatosti (SBR)


V Evropě se vyskytuje choroba cukrové řepy nazývaná syndrom nízké cukernatosti (angl. syndrom basses richesses = SBR). Vzhledem k tomu, že proti této chorobě není možná chemická ochrana, přišla firma SESVanderHave, jeden zpředních světových šlechtitelů cukrové řepy, s řešením na úrovni genetiky. Prostřednictvím nových odrůd FITISKAKADU uvádína trh první odrůdy cukrové řepy tolerantní k SBR.
Nově se šířící syndrom nízké cukernatosti u cukrové řepy významně redukuje obsah cukru (až o 5 % v absolutních hodnotách) i výnos kořene (až o 25 %). Tento syndrom způsobuje značné ekonomické ztráty pěstitelům i cukrovarům, a v některých případech dokonce ohrožuje udržitelnost pěstebních ploch cukrové řepy. Například ve Švýcarsku a v Německu bylo v roce 2020 touto chorobou zasaženo 2.500, resp. 30.000 hektarů.
Syndrom nízké cukernatosti se projevuje žloutnutím starších listů, deformacemi mladých listů (asymetrický růst a kopinatost) a nekrózami kořenových cévních svazků. Nicméně tyto symptomy mohou být jednoduše zaměnitelné s jinými faktory (biotickými či abiotickými). Původcem choroby SBR jsou dvě patogenní bakterie, které přenáší křís Pentastiridius leporinus. Vzhledem k tomu, že proti tomuto škůdci není dostupná efektivní chemická ochrana, firma SESVanderHave hledala řešení na úrovni genetiky.
Za tímto účelem provedla screeningy, které ukázaly významnou variabilitu v toleranci proti SBR mezi různými šlechtitelskými materiály cukrové řepy. Tato variabilita poskytuje další prostor pro šlechtitelskou práci. Prozatím jsou známy první výsledky tohoto snažení: v únoru 2021 byly v Německu registrovány první SBR tolerantní odrůdy FITISKAKADU. Obě odrůdy jsou antinematodní a speciálně FITIS poskytuje extrémně dobré výsledky při výskytu syndromu nízké cukernatosti.
Touto zcelanovou skupinou inovativních odrůd přináší firma SESVanderHave první řešení na trhu pro pěstitele cukrovky a cukrovary v oblastech zasažených syndromem nízké cukernatosti.
O bližších informacícho SBR a nových odrůdách tolerantních ktéto chorobě vás budeme průběžně seznamovat.


Tisková zpráva SESVanderHave, 10. 5. 2021