Ústí nad Labem: revitalizace areálu cukrovaru v Centrum umění a techniky

Předmětem projektu je revitalizace nevyužívaného areálu cukrovaru ve Vaňově v místo, kde se budou setkávat inovace a kreativita, umění a technika. Tento revitalizovaný brownfield by poskytl prostor osobám a firmám podnikajícím v kulturně kreativních odvětvích (umělecké a filmové ateliéry, audiovizuální centrum, expoziční a demonstrativní prostory) i vytvořil zázemí pro laboratoře (robotika, IT) či polytechnické dílny spravované DDM a UJEP ve vazbě na podporu technického vzdělávání, řemesel a podnikavosti. Součástí projektu jsou i opatření věnovaná udržitelné energetice či vybudování lávky pro pěší a cyklisty, která by spojila v tomto místě oba břehy Labe.
www.usti-nad-labem.cz, 4. 5. 2021