Z polního dne cukrové řepy 2019 ve Slovči

Polní den cukrovky a kukuřice ve Slovči na Nymbursku, již v 26. ročníku, proběhl ve čtvrtek 19. září 2019. Akci pořádaly společnosti ZS Sloveč, Tereos TTD a VP Agro. Pro návštěvníky polního dne byl tak jako v předchozích letech připraven bohatý program, zaměřený zejména na cukrovou řepu. Prodejci s pořadateli na akci představili řadu zemědělských strojů, odrůdy cukrovky v poloprovozním pokusu, pesticidy, hnojiva, služby a mnoho dalšího.