Žádost k Evropské komisi o přezkoumání VCS na produkci cukrové řepy
a povolování neonikotinoidů


Přezkoumání VCS na cukrovou řepu

Žádost k Evropské komisi o přezkum dobrovolné vázané podpory (VCS) na produkci cukrové řepy je jedním z klíčových požadavků, které ve své zprávě vznesla pracovní skupina na nejvyšší úrovni (HLG). Úkolem HLG je monitorovat, jak se evropský trh s cukrem adaptuje na tržní podmínky po zrušení kvót v září 2017, a doporučovat případné změny.
Podle zprávy HLG se však pohled jednotlivých členských států na podporu VCS značně liší. Některé ji vnímají jako nutný nástroj pomoci, podle jiných může narušovat hospodářskou soutěž a dál prohloubit situaci nadprodukce cukru.
Celkem je dobrovolná VCS vyplácena v 11 členských zemích, týká se 516 tis. ha a činí 178 mil. eur ročně. Kromě Polska není VCS vyplácena v žádné z šesti zemí, které jsou největšími producenty cukru.

Nouzová povolení neonikotinoidů

Druhým sporným tématem, které HLG zmiňuje, jsou nouzová povolení k užití neonikotinoidů. I v této otázce jsou členské státy podle zprávy HLG rozděleny na dva tábory: ti, kteří tato povolení udělili a odůvodňují je nedostatkem vhodných alternativ, stojí proti těm, kteří to považují za nepřijatelné a za narušení evropského trhu s cukrem. HLG proto požádala Evropskou komisi, aby na udělování těchto povolení striktně dohlížela a podporovala vývoj alternativních pesticidů.

8. 8. 2019