HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PAVLŮ Klára, CHOCHOLA Jaromír
(Řepařský institut, Semčice)

Vliv hloubky sřezu na výnos a jakost cukrové řepy
Influence of Topping Depth on Yield and Quality of Sugar Beet


The influence of topping depth on the yield and quality of sugar beet was studied in exact field trials. The currently used method of standard topping – cutting off the stalks where they are attached to the crown – was compared to the minimum topping method. In this so called micro topping method the “heart” of the bulb is topped and the bulb then cleaned from the remaining stalks. The comparison was performed in two years for early and late harvest, on two varieties and 6 locations. On average the higher topping (micro topping) method increased beet yield by 7.6%, reduced sugar content by 0.20%, decreased white sugar content by 0.21%, increased sugar yield by 6.3% and refined sugar yield by 6.0%. Other studied factors – year, harvest date, variety and locality – had no significant influence on these values.

Key words: sugar beet, sugar beet quality, purchasing rules, topping depth, micro topping.


V exaktních polních pokusech byl zjišťován vliv hloubky sřezu na výnos a jakost cukrové řepy. Byl srovnáván dosud standardní sřez na úrovni přisedání zelených řapíků k hlavě a minimální sřez, tzv. mikrotop, kde je seříznuto „srdíčko“ řepné bulvy a hlava bulvy je očištěna od zbytků řapíků. Srovnání bylo provedeno ve dvou ročnících, při rané a pozdní sklizni, na dvou odrůdách a na 6 lokalitách. Při zvýšeném sřezu (mikrotopu) se v průměru všech srovnání výnos řepy zvýšil o 7,6 %, cukernatost klesla o 0,20 %, výtěžnost rafinády klesla o 0,21 %, výnos cukru se zvýšil o 6,3 % a výnos rafinády o 6,0 %. Další zkoumané faktory – ročník, termín sklizně, odrůda a lokalita – neměly podstatný vliv na tyto hodnoty.

Klíčová slova: cukrová řepa, jakost cukrové řepy, nákupní pravidla, hloubka sřezu, mikrotop.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (11): 334–339.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz