HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURČÍK Radek
(Mendelova univerzita v Brně)

Veřejnoprávní regulace hospodářské soutěže v oblasti produkce cukru
Public Regulation of Competition in Sugar Production


This article analyzes the production quotas for sugar by comparing them with other European Union countries in relation to the specifics of competition in this area. It contains analyses of decision-making practice of the Office for the Protection of Competition in the field of sugar production and discussions on the reform of production quotas. We can say that the production quotas set for each Member State are allocated a national manufacturer and have a strong regulatory nature and security of sugar production within the prescribed rate; on the other hand, they bring higher prices for consumers.

Key words: sugar production, economic competition, public regulation, sugar quotas.


Tento článek se zabývá analýzou produkčních kvót cukru, jejich srovnáním s ostatními zeměmi Evropské unie v návaznosti na specifika hospodářské soutěži v této oblasti. Věnuje se rovněž vymezení trhu cukru v existující rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a diskusemi o reformě produkčních kvót. Lze říci, že produkční kvóty stanovené pro jednotlivé členské státy jsou rozdělovány národním výrobcům a mají silný regulační charakter a přináší jednak jistotu produkce cukru ve stanovené míře, na druhou stranu přináší vyšší ceny pro spotřebitele.

Klíčová slova: výroba cukru, hospodářská soutěž, veřejnoprávní regulace, cukerní kvóty.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (9-10): 308–311.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz