HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HINČICA Vít
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Výroba cukru v Pákistánu
Sugar Production in Pakistan


The contribution highlights the recent rapid growth of the importance of Pakistan sugar industry, but it also analyzes a group of current problems that represent an imminent risk to the development of the whole sector. It has been shown that the interests of millers and farmers are very different, so mutual relations between them are not optimal, research and development are not advanced, used technologies, capital and access to credit are not sufficient and the quality of crops, as well as of soil, is often debatable. Nonetheless, the biggest danger can be seen in the inability to increase yield and sugar content of sugarcane. A radical reform of the whole Pakistani sugar industry appears to be an efficient way out, which is, however, impossible without a broader political consensus.

Key words: sugar, sugar cane, sugar beet, Pakistan.


Příspěvek poukázal na nedávný prudký růst významu pákistánského cukrovarnictví, zároveň ale analyzoval řadu aktuálních problémů, které jsou bezprostřední hrozbou pro další rozvoj sektoru. Bylo ukázáno, že zájmy cukrovarníků a zemědělců se velmi liší, a vztahy mezi nimi proto nejsou ideální. Výzkum a vývoj nelze označit za rozvinuté, užívané technologie, kapitál a přístup k úvěrům nejsou dostatečné a kvalita porostů, stejně jako půdy, bývá často diskutabilní. Největší riziko lze ovšem spatřovat v neschopnosti zvyšovat výnosy a cukernatost. Účinným východiskem se jeví radikální reforma celého pákistánského cukrovarnictví, ta je ovšem bez širšího politického konsensu nemožná.

Klíčová slova: cukr, cukrová třtina, cukrová řepa, Pákistán.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (5-6): 196–200.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz