HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ARTYSZAK Arkadiusz, GOZDOWSKI Dariusz, KLUCIŃSKA Katarzyna
(Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland)

Vliv listové výživy s mořským vápencem na morfologické znaky cukrové řepy
Effect of Foliar Fertilization with Marine Calcite on Morphological Features of Sugar Beet


The effect of marine calcite foliar fertilization on the sugar beet root morphological features relative to the control (variant 0) was investigated. Study was conducted in 2011–2012 in Sahryń (50°41' N and 23°46' E). Two variants of foliar fertilization were used: 1) variant (in the stage of 4–6 sugar leaf – 262.0 g/ha Ca, 79.9 g/ha Si, and three weeks later – 524.0 g/ha Ca, 159.8 g/ha Si); and 2) variant (in the stage of 4–6 sugar leaf – 524.0 g/ha Ca, 159.8 g/ha Si, three weeks later – 524.0 g/ha Ca, 159.8 g/ha Si). Marine calcite fertilization resulted in increase tendency of: dry mass of lamina, petiole, root, and whole plant as well as number and surface area of lamina compared with the control variant. Root yield was significantly correlated with dry mass of petioles and their share in dry mass of plant and negatively with the share of root dry mass in dry mass of plant. At the same time a significant positive correlation of technological and biological sugar yield, with share of petioles dry mass in the total dry mass of whole plant and negative correlation with share of root dry mass in total dry mass of plant.

Key words: calcium, dry mass, weight of lamina, petioles and roots, silicon.


Byl sledován vliv mořského vápence použitého jako listová výživa na produkci sušiny a na morfologické znaky bulev cukrové řepy. Pokusy probíhaly v letech 2011–2012 v Sahryni v Polsku (50°41' s.š. a 23°46' j.d.). Byly hodnoceny dvě varianty dávky aplikovaných listových hnojiv: 1. varianta (ošetření ve stadiu 4–6 listů – 262,0 g/ha Ca, 79,9 g/ha Si a o tři týdny později – 524,0 g/ha Ca, 159,8 g/ha Si) a 2. varianta (ve stádiu 4–6 listů – 524,0 g/ha Ca, 159,8 g/ha Si a o tři týdny později – 524,0 g/ha Ca; 159,8 g/ha Si). V porovnání s kontrolní variantou zvýšilo hnojení mořským vápencem sušinu listové čepele, řapíku, kořene a celé rostliny, stejně jako množství a plochu listových čepelí. Výnos bulev významně koreloval se sušinou řapíků a s jejich podílem na sušině celé rostliny a záporně koreloval s podílem sušiny kořene na sušině celé rostliny. Současně významně kladně koreloval výnos polarizačního a bílého cukru s podílem sušiny řapíků na celkové sušině a záporně koreloval s podílem sušiny kořene na celkové sušině.

Klíčová slova: vápník, sušina, hmotnost čepelí, řapíků a kořene, křemík.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (5-6): 176–179.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz