HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

REINBERGR Oldřich
(předseda Koordinační rady Českomoravského cukrovarnického spolku a předseda Svazu lihovarů)

České cukrovarnictví na cestě k prostředí bez kvót
Czech Sugar Industry on the Way to Market without Quotas


The sugar beet growing season preceding the 2015/2016 campaign was impacted by severe rainfall shortage and long periods of tropical temperatures. As a result, the root yield is significantly lower than last year; on the other hand, record sugar content values were achieved. The polarizing sugar yield thus amounted to 11.1 t/ha. Persistent excess of sugar in the world and European markets continued to weigh on sugar and alcohol prices. The entire beet and sugar industry has been preparing for the new environment after the sugar market deregulation scheduled for October 2017. Demands are expected to grow both for beet growers and for sugar producers. Both sectors will have to take a series of measures in order to remain competitive in the newly liberalized market. For the post-2017 period, both growers and processors must pursue their efforts to continuously reduce costs and maximize efficiency.

Key words: Sugar industry, sugar production, sugar market, sugar, sugar beet, Czech Republic, European Union.


Vegetační období cukrové řepy před kampaní 2015/16 bylo poznamenáno značným srážkovým deficitem a dlouhodobými tropickými teplotami. Výnos hmoty byl proto výrazně nižší než v předešlém roce, cukrovka naproti tomu ale dosáhla rekordní cukernatosti. Celkový výnos polarizačního cukru z jednoho hektaru tak byl 11,1 t. Pokračující přebytek cukru na světových i evropských trzích dále vyvíjel tlak na ceny cukru a lihu. Celé odvětví cukrovka-cukr se připravuje na podmínky po uvolnění trhu s cukrem v říjnu 2017. Očekává se zvýšení nároků jak na pěstitele cukrové řepy, tak výrobce cukru. Oba sektory budou muset přijmout celou řadu opatření, aby zůstaly na liberalizovaném trhu i nadále konkurenceschopné. Je třeba pro nadcházející období po roce 2017 jak na straně pěstitelů, tak na straně zpracovatelů pokračovat v úsilí o neustálé snižování nákladů a maximální efektivitu.

Klíčová slova: cukrovarnický sektor, výroba cukru, trh s cukrem, cukr, cukrová řepa, Česká republika, Evropská unie.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (5): 162–165.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz