HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PULKRÁBEK Josef, ŠVACHULA Vladimír, HONSOVÁ Hana, URBAN Jaroslav, KUCHTOVÁ Perla
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Ekologická pěstební technologie řepy cukrové
Ecological Growing Technology of Sugar Beet


Sugar beet and fodder beet have a tradition in the CR concerning production and use, so we do believe, that in future their production will extend to ecological farms. In this article we worked up literature data and our own research during 2005–2007 with fodder and sugar beet at certified and controlled ecological site of the experimental station of Department of Crop Production (CULS Prague) in Uhříněves. We present here experiences with weeds regulation by stand organization change, line weeding and hoeing of fodder beet, cultivar Monro. In order to achieve earlier rows covering we verified reducing of interrows distance from 45 cm (three lines per plot) to 37,5 cm (four lines per plot). Based on these knowledges we have worked up suggestions for growing technology of sugar beet growed in ecological farming.

Key words: sugar beet, fodder beet, varieties, yield, technologies, ecological farming.

Pěstování a využívání řepy cukrové a krmné má v ČR mnohaletou tradici. Proto věříme, že se i v budoucnu rozšíří jejich produkce na ekologické farmy. V předkládaném příspěvku jsou zpracovány poznatky literatury a z vlastního výzkumu z let 2005 až 2007 s krmnou řepou a cukrovkou na certifikované a kontrolované ekologické ploše Pokusné stanice katedry rostlinné výroby ČZU v Praze-Uhříněvsi. Jsou uvedeny zkušenosti s problematikou regulace plevelů změnou organizace porostu, plečkováním a okopáváním krmné řepy odrůdy Monro. K dosažení dřívějšího zakrytí řádků bylo ověřováno zúžení meziřádkové vzdálenosti ze 45 cm (tři řádky na parcele) na 37,5 cm (čtyři řádky na parcele). Na základě souboru těchto poznatků a zkušeností byly zpracovány náměty k pěstební technologii řepy cukrové pěstované v ekologickém zemědělství.

Klíčová slova: řepa cukrová, řepa krmná, výnos, odrůdy, technologie, ekologické pěstování.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (3): 84–87.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz