HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, SOUKUP Josef, VENCLOVÁ Veronika, HOLEC Josef, ANDR Jiří
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory fotosyntézy
Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Inhibitors of photosynthesis


All photosynthesis inhibiting herbicides act only against primary processes that are localised on lipoprotein thylacoid membranes with two reaction centers (photosystem I and II).
Triazines, triazinones, uracils, substituted ureas, and pyridazinones are herbicides for pre-emergent or early post-emergent applications in a wide range of crops. These herbicides are uptaken both by roots and leaves with root uptake being prevalent. They are efficient only against emerging weeds or against weeds in early growth stages. In plant, they are transported rapidly by xylem (transpiration flux) into the youngest parts of the plant. Foliar application shows only limited contact efficacy.
Benzodiathiazoles, nitrils, phenylpyridazines, and phenylcarbanilates are contact herbicides that are not transported by plant vascular system. Already few days after application chloroses between veins can be found on leaves of sensitive weeds and subsequently leaves necrotise from the edge. The speed of occurrence of external symptoms of herbicide activity is significantly influenced by air temperature and moisture.
Paraquat and diquat are non-selective contact herbicides that are used mostly for pre-harvest desiccation of crop canopy or for weed management before sowing or planting. They are not transported by vascular system showing contact effect only. Uptake of these herbicides is in general higher by the absence of light (early evening applications).

Key words: herbicide mode of action, herbicide site of action, inhibitors of photosynthesis, sugar beet, phytotoxicity.

Všechny herbicidy inhibující fotosyntézu působí pouze na primární procesy, které probíhají na lipoproteinových tylakoidních membránách chloroplastů, kde jsou lokalizovány dva druhy reakčních center (fotosystém I a II).
Triaziny, triazinony, uracily, substituované močoviny a pyridazinony jsou herbicidy určené k preemergentní, případně časné postemergentní aplikaci v řadě plodin. Jsou přijímány kořeny i listy rostlin, převažuje však kořenový příjem. Účinkují pouze na klíčící plevele, případně na plevele v raných růstových fázích. V rostlině jsou rychle transportovány xylémem (transpirační proud) do nejmladších částí rostliny. Listová aplikace má pouze omezený kontaktní účinek.
Benzodiathiazoly, nitrily, fenylpyridaziny a fenylkarbaniláty jsou kontaktní herbicidy, které v rostlině nejsou rozváděny cévními svazky. Již několik dní po aplikaci se na listech citlivých plevelů začnou mezi nervaturou tvořit chlorózy a následně listy od okrajů nekrotizují. Rychlost vnějších projevů působení významně ovlivňuje teplota a vlhkost vzduchu.
Paraquat a diquat jsou neselektivní kontaktní herbicidy, které se používají většinou k předsklizňové desikaci, nebo k likvidaci nežádoucí vegetace před výsevem či výsadbou. Cévními svazky nejsou rozváděny (pouze kontaktní účinek). Příjem herbicidu bývá vyšší při absenci světla (podvečerní aplikace).

Klíčová slova: mechanizmus působení herbicidů, místo působení herbicidů, inhibitory fotosyntézy, cukrovka, fytotoxicita.

Listy cukrov. řepař., 126, 2010 (2): 48–54.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz